Česká geologická služba
Přihlášení
 

Vrtná prozkoumanost

služba

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
INSPIRE prohlížecí služba zpřístupňuje základní informace o vrtech a dalších dílech evidovaných v databázi geologicky dokumentovaných objektů.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS_G-GDO-WMS
Klíčová slova ISO 19119:
Geografický (mapový) prohlížeč
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
geologie
geologická prozkoumanost
GEMET - Concepts, version 3.1:
věda/vědy přírodní/vědy o Zemi/geologie
věda/vědy přírodní/vědy o Zemi/geologie/hydrogeologie
věda/vědy přírodní/vědy o Zemi/geofyzika
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geologie
Prostorový rozsah:
Národní
Volná
vrt
EGDI
CzechGeo
Jazyk zdroje
Časový rozsah vytvoření:24.05.2012
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Prozkoumanost/Vrtna_prozkoumanost/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS (mapová služba - WMS (CS) )
Geografické ohraničení
11.5826888350148, 47.8179698239719, 19.00421903453, 51.357105092337
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
podmínky nejsou známy
Omezení veřejného přístupu
copyright
licence
Bez omezení
Distribuční formát
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 29.11.2019
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Související odkazy