Česká geologická služba
Přihlášení
 

Půdní mapa 1 : 50 000

datová sada

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
Mapy zobrazují půdní kryt určité oblasti. Vyjadřují jak typologickou příslušnost půdy (půdní typ, subtyp, hydromorfní vývoj, půdní varietu a formu), tak údaje o půdotvorném substrátu.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-PUDY50-SDE
Klíčová slova GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Půda
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
půdy
GEMET - Concepts, version 3.1:
informace/dokumentace/dokument/typ dokumentu/projekce geografická/mapa/mapa půdní
Prostorový rozsah:
Národní
Volná
EGDI
Jazyk zdroje čeština
Časový rozsah Od 2012
Typ prostorové prezentace vektor
Prostorové rozlišení Odpovídající měřítko = 1:50000
Odkazy
https://mapy.geology.cz/pudy/
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Pudy/pudni_typy50/MapServer
https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Pudy/pudni_typy50/MapServer/WmsServer?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities
http://mapy.geology.cz/arcgis/rest/directories/arcgisoutput/Inspire/Pudni_typy_MapServer/PudniMapa.xml (Stahovací služba ATOM (CS) )
http://www.geology.cz/extranet/vav/interakce/kontaminace-pud
http://www.geology.cz/extranet-eng/science/landscape-vulnerability/soil-contamination
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
Mgr. Jan Sedláček (Brno)
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00
tel: +420543429258
email: jan.sedlacek.brno@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
Omezení veřejného přístupu
copyright
další omezení
Bez omezení
Distribuční formát SHP 10.2
Poplatky http://www.geology.cz/cenik
Pokyny k objednání http://www.geology.cz/poskytovani-dat
Kontakt pro informace o distribuci Česká geologická služba
Ing. Jan Sedláček
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21
tel: +420257089483
email: jan.sedlacek@geology.cz
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 29.11.2019
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Související odkazy