Česká geologická služba
Přihlášení
 

Půdní mapa 1 : 50 000

datová sada

Úplná metadata

Prostorová reprezentace
vektor. prostor. reprezentace:
geometrické objekty:
MD_GeometricObjects:
typ geometrie objektů: plocha
Referenční systém
Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5514
Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258
Identifikace
Identifikace dat:
citace:
Citace:
název: Půdní mapa 1 : 50 000
alternativní název: Půdy 50
kalendářní datum:
Datum:
událost: vytvoření
datum: 24.7.2012
Datum:
událost: revize
datum: 5.9.2012
identifikátor:
Identifikátor:
kód: CZ-00025798-CGS-PUDY50-SDE
jmenný prostor: www.geology.cz
způsob prezentace: mapa digitální
Abstrakt: Mapy zobrazují půdní kryt určité oblasti. Vyjadřují jak typologickou příslušnost půdy (půdní typ, subtyp, hydromorfní vývoj, půdní varietu a formu), tak údaje o půdotvorném substrátu.
účel vytvoření: mapování půd
stav zpracování: probíhající
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
jméno osoby: Mgr. Jan Sedláček (Brno)
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420543429258
Číslo faxu: +420543212370
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Leitnerova 204/22
město: Brno
poštovní kód (PSČ): 602 00
země: Česká republika
e-mail: jan.sedlacek.brno@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/19104251
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/j/jan.sedlacek1
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/jan.sedlacek1
zodpovědná strana:
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089411
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: metadata@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/
role: správce
id: http://www.geology.cz
údržba zdroje:
MD_MaintenanceInformation:
četnost aktualizace a údržby: podle potřeby
formát zdroje:
formát:
formát: ArcSDE
verze formátu: 10.2
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo: http://inspire.ec.europa.eu/theme/so
klíčové slovo: Půda
jméno thesauru:
Citace:
název: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.6.2008
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: půdy
jméno thesauru:
Citace:
název: Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.12.2012
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: informace/dokumentace/dokument/typ dokumentu/projekce geografická/mapa/mapa půdní
klíčové slovo: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/7868
jméno thesauru:
Citace:
název: GEMET - Concepts, version 3.1
kalendářní datum:
Datum:
datum: 20.7.2012
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: EGDI
omezení:
omezení:
omezení užití: http://www.geology.cz/poskytovani-dat
právní omezení:
omezení přístupu: copyright
omezení (autor.): další omezení
právní omezení:
omezení přístupu: copyright
omezení přístupu: další omezení
další omezení: Bez omezení
prostor. reprezentace: vektor
prostorové rozlišení:
rozlišení:
odpovídající měřítko:
měřítkový faktor:
jmenovatel: 50000
jazyk zdroje: cze
znaková sada: win-1250
tématická kategorie: geologie,geofyzika
rozsah:
Rozsah:
popis: území České republiky
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ: 11.99
zem. délka - východ: 18.91
zem. šířka - jih: 48.253
zem. šířka - sever: 51.247
časový rozsah:
Časový rozsah:
rozsah:
počátek / konec:
počátek: 2012
konec: 9999
Distribuce
Distribuce:
distribuční formát:
formát:
formát: SHP
verze formátu: 10.2
Distributor:
distributor:
kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby: Ing. Jan Sedláček
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089483
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 131/3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: jan.sedlacek@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/j/jan.sedlacek
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/jan.sedlacek
způsob objednání:
MD_StandardOrderProcess:
poplatky: http://www.geology.cz/cenik
pokyny pro objednání: http://www.geology.cz/poskytovani-dat
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: https://mapy.geology.cz/pudy/
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: MAP_cze
funkce on-line zdroje: hledání
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://mapy.geology.cz/pudy_old/index_EN.html?config=config_EN.xml
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: MAP_eng
funkce on-line zdroje: hledání
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Pudy/pudni_typy50/MapServer
protokol: ESRI:FEATURE-10.2-http-rest
název on-line zdroje: ESRI-SRV_cze
funkce on-line zdroje: download
ON-LINE zdroj:
el. adresa: https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Pudy/pudni_typy50_EN/MapServer
protokol: ESRI:MAP-10.2-http-rest
název on-line zdroje: ESRI-SRV_eng
funkce on-line zdroje: download
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Pudy/pudni_typy50/MapServer/WmsServer?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities
protokol: OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities
název on-line zdroje: WMS_cze
funkce on-line zdroje: download
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://mapy.geology.cz/arcgis/rest/directories/arcgisoutput/Inspire/Pudni_typy_MapServer/PudniMapa.xml
protokol: WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download
název on-line zdroje: WFS_cze
popis: Stahovací služba ATOM (CS)
funkce on-line zdroje: download
Jakost dat
Kvalita dat:
obor působnosti:
obor působnosti:
úroveň: datová sada
zpráva:
chybějící data:
název měření: Pokrytí
identifikace měření:
Identifikátor:
kód: CZ-COVERAGE
popis měření: Pokrytí území ČR
výsledek:
kvantitativní výsledek:
jednotka hodnoty:
href: http://geoportal.gov.cz/res/units.xml#percent
hodnota: 100
kvantitativní výsledek:
jednotka hodnoty:
href: http://geoportal.gov.cz/res/units.xml#km2
hodnota: 78866
konzistence domény:
výsledek:
shoda výsledku:
specifikace:
Citace:
název: Nařízení Komise (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat
kalendářní datum:
Datum:
událost: zveřejnění
datum: 8.12.2010
vysvětlení: Viz odkazovanou specifikaci
prošlo: ne
rodokmen:
Rodokmen:
zpráva: Projekt mapování půdních map dokončila Agentura ochrany přírody a krajiny a předala ČGS.
Metadata
identifikátor záznamu: 500e7063-e828-4e82-b533-91c80a010817
jazyk metadat: cze
Typ zdroje: datová sada
Úroveň v hierarchii (jméno): http://geoportal.gov.cz/inspire
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby: Mgr. Pavla Kramolišová
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089452
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 131/3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: pavla.kramolisova@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/p/pavla.kramolisova
role: autor
id: http://www.geology.cz/personal/pavla.kramolisova
zodpovědná strana:
jméno osoby: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089445
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 131/3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: olga.moravcova@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/o/olga.moravcova
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/olga.moravcova
datumové razítko: 14.5.2018
Údržba metadat:
MD_MaintenanceInformation:
četnost aktualizace a údržby: podle potřeby
Související odkazy