Česká geologická služba
Přihlášení
 

Registr rizikových úložných míst

datová sada

Úplná metadata

Prostorová reprezentace
vektor. prostor. reprezentace:
geometrické objekty:
MD_GeometricObjects:
typ geometrie objektů: bod
Referenční systém
Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5514
jmenný prostor: urn:ogc:def:crs:EPSG
Identifikace
Identifikace dat:
citace:
Citace:
název: Registr rizikových úložných míst
alternativní název: RRUM
kalendářní datum:
Datum:
událost: zveřejnění
datum: 1.5.2012
identifikátor:
Identifikátor:
kód: CZ-00025798-CGS_G-RUM-SDE
jmenný prostor: www.geology.cz
způsob prezentace: mapa digitální
Abstrakt: Databáze eviduje a zpřístupňuje údaje o rizikových opuštěných a uzavřených úložných místech těžebních odpadů.
účel vytvoření: Dne 7.5. 2009 vstoupil v platnost zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů, který implementuje ustanovení Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES ze dne 15.3.2006 o nakládání s odpady z těžebního průmyslu a o změně směrnice 2004/35/ES. V souvislosti s ustanovením § 17, odst. 4, písm. a) a b) tohoto zákona pověřilo Ministerstvo životního prostředí Českou geologickou službu zjišťováním uzavřených a opuštěných úložných míst představujících závažné riziko pro životní prostředí a lidské zdraví a vedením Registru těchto úložných míst.
stav zpracování: probíhající
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
jméno osoby: RNDr. Vít Štrupl
název organizace: Česká geologická služba
funkce v organizaci: náměstek ředitele pro geofond
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420234742144
Číslo faxu: +420234742290
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Kostelní 364/26
město: Praha 7
poštovní kód (PSČ): 170 06
země: Česká republika
e-mail: vit.strupl@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/22298444
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/v/vit.strupl
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/vit.strupl
zodpovědná strana:
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089411
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: metadata@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/
role: správce
id: http://www.geology.cz
údržba zdroje:
MD_MaintenanceInformation:
četnost aktualizace a údržby: průběžně
formát zdroje:
formát:
formát: ArcSDE
verze formátu: 10.2
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo: Nerostné suroviny
klíčové slovo: http://inspire.ec.europa.eu/theme/mr
jméno thesauru:
Citace:
název: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.6.2008
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: odpady/druh odpadů
klíčové slovo: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/9069
klíčové slovo: sktruktura krajiny/území nezastavěné/skládka/halda
klíčové slovo: věda/vědy přírodní/vědy o Zemi/geologie/geologie báňská
klíčové slovo: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/5288
jméno thesauru:
Citace:
název: GEMET - Concepts, version 3.1
kalendářní datum:
Datum:
datum: 20.7.2012
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: těžební odpady
jméno thesauru:
Citace:
název: Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.12.2012
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: ProSUM
omezení:
omezení:
omezení užití: podmínky nejsou známy
právní omezení:
omezení užití: podmínky nejsou známy
omezení přístupu: licence
omezení přístupu: copyright
omezení přístupu: další omezení
další omezení: http://www.geology.cz/poskytovani-dat
prostor. reprezentace: vektor
prostorové rozlišení:
rozlišení:
odpovídající měřítko:
měřítkový faktor:
jmenovatel: 5000
jazyk zdroje: cze
znaková sada: win-1250
tématická kategorie: geologie,geofyzika
rozsah:
Rozsah:
popis: území České republiky
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ: 11.99
zem. délka - východ: 18.91
zem. šířka - jih: 48.253
zem. šířka - sever: 51.247
časový rozsah:
Časový rozsah:
rozsah:
počátek / konec:
počátek: 1.5.2012
konec: 9999
Distribuce
Distribuce:
distribuční formát:
formát:
formát: SHP
verze formátu: 10.2.
formát:
formát: application/pdf
verze formátu: ?
formát:
formát: DWG
verze formátu: ?
formát:
formát: DXF
verze formátu: ?
Distributor:
distributor:
kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby: RNDr. Renata Kachlíková
název organizace: Česká geologická služba
funkce v organizaci: vedoucí oddělení
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420234742116
Číslo faxu: +420234742290
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Kostelní 364/26
město: Praha 7
poštovní kód (PSČ): 170 06
země: Česká republika
e-mail: renata.kachlikova@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/22298444
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/r/renata.kachlikova
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/renata.kachlikova
způsob objednání:
MD_StandardOrderProcess:
poplatky: http://www.geology.cz/cenik
pokyny pro objednání: http://www.geology.cz/poskytovani-dat
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Odpady/RROUM/MapServer
protokol: ESRI:MAP-10.2-http-rest
název on-line zdroje: ESRI-SRV_cze
popis: ArcGIS Server služba
funkce on-line zdroje: download
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Odpady/RROUM/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
protokol: OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities
název on-line zdroje: WMS_cze
popis: WMS služba
funkce on-line zdroje: download
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Odpady/RROUM_EN/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
protokol: OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities
název on-line zdroje: WMS_eng
funkce on-line zdroje: download
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://rroum.geology.cz/
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: OUT
popis: mapová aplikace
funkce on-line zdroje: hledání
ON-LINE zdroj:
el. adresa: https://mapy.geology.cz/rroum
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: MAP_cze
funkce on-line zdroje: hledání
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://rroum.geology.cz/?mapProjectId=2&cultureInfo=en
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: OUT
funkce on-line zdroje: hledání
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://mapy.geology.cz/gisviewer/?mapProjectId=112&cultureInfo=en
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: MAP_eng
funkce on-line zdroje: hledání
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/extranet/sgs/ulozna-mista-tezebniho-odpadu/registr-rizikovych-uloznych-mist
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: WEB_cze
popis: stránka na webovém portále ČGS
funkce on-line zdroje: informace
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Odpady/RROUM_EN/MapServer
protokol: ESRI:MAP-10.2-http-rest
název on-line zdroje: ESRI-SRV_eng
funkce on-line zdroje: download
Jakost dat
Kvalita dat:
obor působnosti:
obor působnosti:
úroveň: datová sada
zpráva:
chybějící data:
název měření: Pokrytí
identifikace měření:
Identifikátor:
kód: CZ-COVERAGE
popis měření: Pokrytí území ČR
výsledek:
kvantitativní výsledek:
jednotka hodnoty:
href: http://geoportal.gov.cz/res/units.xml#percent
hodnota: 100
kvantitativní výsledek:
jednotka hodnoty:
href: http://geoportal.gov.cz/res/units.xml#km2
hodnota: 78866
konzistence domény:
identifikace měření:
Identifikátor:
kód: Conformity_001
jmenný prostor: INSPIRE
výsledek:
shoda výsledku:
specifikace:
Citace:
název: Nařízení Komise (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat
kalendářní datum:
Datum:
událost: zveřejnění
datum: 8.12.2010
vysvětlení: Viz odkazovanou specifikaci
prošlo: ne
rodokmen:
Rodokmen:
zpráva: Tento registr byl zveřejněn od 1.5.2012 a je provozován Českou geologickou službou z pověření MŽP na základě § 17 zákona č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakládání s odpady z těžebního průmyslu. Tvoří samostatnou webovou aplikaci, která je součástí informačního systému ČGS. Obsahuje informace o typu a míře rizika na jednotlivých lokalitách. Údaje vycházejí z Inventarizace úložných míst těžebních odpadů ČR a jsou průběžně doplňovány a aktualizovány.
Metadata
identifikátor záznamu: 500d5d0c-59cc-44cb-ae1b-91c80a010817
jazyk metadat: cze
Identifikátor rodičovských metadat: 8cac1c80-1c80-1cac-8ec9-c88088beb3f3
Typ zdroje: datová sada
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby: Mgr. Pavla Kramolišová
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089452
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 131/3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: pavla.kramolisova@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/p/pavla.kramolisova
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/pavla.kramolisova
datumové razítko: 14.5.2018
Související odkazy