Česká geologická služba
Přihlášení
 

Oznámená důlní díla

aplikace

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
Mapová aplikace zpřístupňuje základní informace o oznámených objektech (důlních dílech) evidovaných v registru starých důlních děl. Vedením registru starých důlních děl je Česká geologická služba pověřena Ministerstnem životního prostředí.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS_G-GDJ-ODD-SDE-APL
Klíčová slova ISO 19119 geographic services taxonomy, 1.0:
důlní dílo
humanGeographicViewer
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geologie
ISO 19119:
Geografický (mapový) prohlížeč
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
poddolování a důlní díla
státní geologická služba
Jazyk zdroje
Časový rozsah vytvoření:31.12.2011
revize:2014
revize:03.10.2017
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
http://www.geology.cz/extranet/sgs/dulni-dila
https://mapy.geology.cz/oznamena_dulni_dila/ (mapová aplikace )
http://www.geology.cz/extranet-eng/sgs/mine-workings
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
RNDr. Pavel Šír
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06
tel: +420234742143
email: pavel.sir@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
žádné podmínky neplatí
Omezení veřejného přístupu
další omezení
Bez omezení
Distribuční formát
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 17.12.2018
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Související odkazy