Česká geologická služba
Přihlášení
 

Geologická encyklopedie on-line

aplikace

Úplná metadata

Identifikace
identifikace služby:
citace:
Citace:
název: Geologická encyklopedie on-line
kalendářní datum:
Datum:
datum: 2007
událost: vytvoření
identifikátor:
Identifikátor:
kód: CZ-00025798-CGS-ENCYKLOPEDIE-DTB-APL
Abstrakt: Aplikace on-line geologické encyklopedie zpřístupňuje databázi, která je založena na publikaci "Malá encyklopedie geologie", kterou v roce 1993 vydal vlastním nákladem jeden z předních českých geologů profesor Jan Petránek. Encyklopedie byla za jeho spolupráce zdigitalizována a je dále doplňována o nové termíny. Původní pérovky byly částečně překresleny J. Synkem a některé termíny jsou doplněny fotografiemi.
stav zpracování: probíhající
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
jméno osoby: Mgr. Petr Čoupek
název organizace: Česká geologická služba
funkce v organizaci: vedoucí oddělení
kontaktní údaje:
kontakt:
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/p/petr.coupek
adresa:
adresa:
e-mail: petr.coupek@geology.cz
země: Česká republika
poštovní kód (PSČ): 602 00
město: Brno
ulice, číslo: Leitnerova 204/22
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/19104251
kontaktní telefon:
telefon:
Číslo faxu: +420543212370
telefonní číslo: +420543429225
role: původce
id: http://www.geology.cz/personal/petr.coupek
zodpovědná strana:
jméno osoby: Mgr. Petr Čoupek
název organizace: Česká geologická služba
funkce v organizaci: vedoucí oddělení
kontaktní údaje:
kontakt:
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/p/petr.coupek
adresa:
adresa:
e-mail: petr.coupek@geology.cz
země: Česká republika
poštovní kód (PSČ): 602 00
město: Brno
ulice, číslo: Leitnerova 204/22
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/19104251
kontaktní telefon:
telefon:
Číslo faxu: +420543212370
telefonní číslo: +420543429225
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/petr.coupek
zodpovědná strana:
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/
adresa:
adresa:
e-mail: metadata@geology.cz
země: Česká republika
poštovní kód (PSČ): 118 21
město: Praha 1
ulice, číslo: Klárov 3
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
kontaktní telefon:
telefon:
Číslo faxu: +420257531376
telefonní číslo: +420257089411
role: správce
id: http://www.geology.cz
grafický náhled:
náhled (obrázek):
jméno souboru: http://www.geology.cz/img/ikony/ikonky66/aplikace/aplikace-encyklopedie-66.png
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo: věda > vědy přírodní > vědy o Zemi > geologie
klíčové slovo: informace > dokumentace > dokument > typ dokumentu > encyklopedie
jméno thesauru:
Citace:
název: GEMET - Concepts, version 3.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 13.7.2011
klíčová slova:
klíčové slovo: vzdělávání a popularizace geologie
klíčové slovo: slovníky a encyklopedie
jméno thesauru:
Citace:
název: Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.12.2012
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: Geologie
jméno thesauru:
Citace:
název: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.6.2008
událost: zveřejnění
omezení:
omezení:
omezení užití: podmínky nejsou známy
právní omezení:
omezení (autor.): copyright
omezení (autor.): další omezení
další omezení: Bez omezení
Typ služby: NonMap
rozsah:
Rozsah:
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ: -180
zem. délka - východ: 180
zem. šířka - jih: -90
zem. šířka - sever: 90
časový rozsah:
Časový rozsah:
rozsah:
počátek / konec:
počátek: 1993
konec: 31.12.2099
typ vazby: těsný
pracuje s daty:
href: http://micka.geology.cz/csw/index.php?SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&REQUEST=GetRecordById&OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd&ID=51dea79f-ebe8-490a-a65d-5bdc0a010817#_51dea79f-ebe8-490a-a65d-5bdc0a010817
uuidref: 51dea79f-ebe8-490a-a65d-5bdc0a010817
název: Geologická encyklopedie on-line
Distribuce
Distribuce:
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: DB_cze
funkce on-line zdroje: hledání
Metadata
identifikátor záznamu: 4ee0c1d3-a524-4067-b56d-90780a010817
jazyk metadat: cze
Typ zdroje: aplikace
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby: Ing. Lucie Kondrová
název organizace: Česká geologická služba
funkce v organizaci: vedoucí odboru
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089434
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 131/3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: lucie.kondrova@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/l/lucie.kondrova
role: autor
id: http://www.geology.cz/personal/lucie.kondrova
zodpovědná strana:
jméno osoby: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089445
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 131/3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: olga.moravcova@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/o/olga.moravcova
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/olga.moravcova
datumové razítko: 7.1.2015
Související odkazy