Česká geologická služba
Přihlášení
 

Vrtná prozkoumanost

aplikace

Základní metadata

Základní informace
o zdroji
Abstrakt
Mapová aplikace zpřístupňuje základní informace o vrtech a dalších dílech evidovaných v databázi geologicky dokumentovaných objektů. Databáze obsahuje také hydrogeologická i geofyzikální data.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS_G-GDO-SDE-APL
Klíčová slova ISO 19119 geographic services taxonomy, 1.0:
vrt, sonda
humanGeographicViewer
ISO 19119:
Geografický (mapový) prohlížeč
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geologie
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
geologická prozkoumanost
státní geologická služba
geologie
Jazyk zdroje
Časový rozsah zveřejnění:31.12.2011
revize:2014
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
http://mapy.geology.cz/GISViewer/?mapProjectId=4 (Mapová aplikace )
http://mapy.geology.cz/GISViewer/?mapProjectId=15&cultureInfo=en (WMS služba )
http://www.geology.cz/extranet/sgs/geologicka-dokumentace
http://www.geology.cz/extranet-eng/sgs/geological-documentation
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
RNDr. Ivana Dudková
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06
tel: +420234742113
email: ivana.dudkova@geology.cz
Informace
o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
žádné podmínky neplatí
Omezení veřejného přístupu
další omezení
Bez omezení
Distribuční formát
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci
Informace
o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 01.10.2015
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Související odkazy