Česká geologická služba
Přihlášení
 

Významné geologické lokality

aplikace

Úplná metadata

Prostorová reprezentace
vektor. prostor. reprezentace:
geometrické objekty:
MD_GeometricObjects:
typ geometrie objektů: plocha
počet geom. objektů: 2076
MD_GeometricObjects:
typ geometrie objektů: linie, křivka
MD_GeometricObjects:
typ geometrie objektů: bod
Referenční systém
Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5514
jmenný prostor: urn:ogc:def:crs:EPSG
Identifikace
identifikace služby:
citace:
Citace:
název: Významné geologické lokality
alternativní název: G_lokality - map server
kalendářní datum:
Datum:
datum: 2012
událost: vytvoření
Datum:
datum: 2012
událost: zveřejnění
Datum:
datum: 2014
událost: revize
Datum:
datum: 15.11.2017
událost: revize
identifikátor:
Identifikátor:
kód: CZ-00025798-CGS-LOKALITY-SDE-APL
jmenný prostor: www.geology.cz
způsob prezentace: mapa digitální
Abstrakt: Aplikace na mapovém serveru ČGS pro zobrazení a hledání významných geologických lokalit na území ČR.Vymezení lokalit v mapě je zde dostupné s využitím dalších geoinformačních vrstev (geologická mapa, správní celky, chráněná území aj.). Vyhledávání lokalit je možné podle charakteristik lokality, administrativního členění, mapového listu atd.
účel vytvoření: Práce na databázi významných geologických lokalit započaly v Českém geologickém ústavu v roce 1992 v návaznosti na vytváření registru chráněných geologických lokalit, spolu s AOPK.
stav zpracování: kompletní
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
jméno osoby: RNDr. Markéta Vajskebrová, Ph.D.
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/m/marketa.vajskebrova
adresa:
adresa:
e-mail: marketa.vajskebrova@geology.cz
země: Česká republika
poštovní kód (PSČ): 118 21
město: Praha 1
ulice, číslo: Klárov 131/3
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
kontaktní telefon:
telefon:
Číslo faxu: +420257531376
telefonní číslo: +420257089444
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/marketa.vajskebrova
zodpovědná strana:
jméno osoby: Ing. Martin Paleček
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/m/martin.palecek
adresa:
adresa:
e-mail: martin.palecek@geology.cz
země: Česká republika
poštovní kód (PSČ): 602 00
město: Brno
ulice, číslo: Leitnerova 204/22
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/19104251
kontaktní telefon:
telefon:
Číslo faxu: +420543212370
telefonní číslo: +420543429261
role: zpracovatel
id: http://www.geology.cz/personal/martin.palecek
zodpovědná strana:
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/
adresa:
adresa:
e-mail: metadata@geology.cz
země: Česká republika
poštovní kód (PSČ): 118 21
město: Praha 1
ulice, číslo: Klárov 3
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
kontaktní telefon:
telefon:
Číslo faxu: +420257531376
telefonní číslo: +420257089411
role: správce
id: http://www.geology.cz
údržba zdroje:
MD_MaintenanceInformation:
četnost aktualizace a údržby: průběžně
grafický náhled:
náhled (obrázek):
jméno souboru: http://www.geology.cz/img/ikony/ikonky66/aplikace/mapserver-aplikace-geolokality-66.png
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo: lokalita významná
klíčové slovo: ochrana
klíčové slovo: prostředí životní
klíčové slovo: území chráněné
klíčové slovo: humanGeographicViewer
klíčová slova:
klíčové slovo: Chráněná území
klíčové slovo: Geologie
jméno thesauru:
Citace:
název: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.6.2008
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: vzdělávání a popularizace geologie
jméno thesauru:
Citace:
název: Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.12.2012
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: humanGeographicViewer
jméno thesauru:
Citace:
název: ISO - 19119 geographic services taxonomy, 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 2008
událost: zveřejnění
omezení:
právní omezení:
omezení užití: částečně omezeno
omezení přístupu: copyright
omezení (autor.): copyright
omezení (autor.): další omezení
další omezení: Bez omezení
Typ služby: Map
rozsah:
Rozsah:
popis: stát ČR
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ: 11.99
zem. délka - východ: 18.91
zem. šířka - jih: 48.253
zem. šířka - sever: 51.247
uvnitř: ano
časový rozsah:
Časový rozsah:
rozsah:
počátek / konec:
počátek: 2012
konec: 9999
začátek + rozsah:
trvání: 2007
začátek: 1.1.2001
coupledResource:
název: Administrativní jednotky
SV_CoupledResource:
identifikátor: 5b7e6a3f-daf8-4518-985c-7daf0a010852
název: Chráněná území (AOPK)
SV_CoupledResource:
identifikátor: 5b7e836c-7b84-4ade-a594-3f8d0a010852
název: Významné geologické lokality
SV_CoupledResource:
identifikátor: 4cfd08f2-b0d4-487e-a6f9-ebc40a010817
typ vazby: těsný
pracuje s daty:
Identifikace dat:
Abstrakt: Aplikace na mapovém serveru ČGS vytváří přehled o významných geologických lokalitách na území ČR. Využívá mapovou službu Významné geologické lokality ČR - mapová služba. Uživateli umožňuje vyhledávání podle atributů spojených s lokalitami, podle administrativních celků, listokladů, dále volbu pevných měřítek a přístup k legendám a nápovědě.
href: http://micka.geology.cz/csw/index.php?SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&REQUEST=GetRecordById&OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd&ID=4cfd08f2-b0d4-487e-a6f9-ebc40a010817#_4cfd08f2-b0d4-487e-a6f9-ebc40a010817
uuidref: 4cfd08f2-b0d4-487e-a6f9-ebc40a010817
název: Významné geologické lokality ČR - mapová služba
href: https://micka.geology.cz/csw/index.php?SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&REQUEST=GetRecordById&OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd&ID=5b7e836c-7b84-4ade-a594-3f8d0a010852#_5b7e836c-7b84-4ade-a594-3f8d0a010852
uuidref: 5b7e836c-7b84-4ade-a594-3f8d0a010852
název: Chráněná území (AOPK)
href: https://micka.geology.cz/csw/index.php?SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&REQUEST=GetRecordById&OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd&ID=5b7e6a3f-daf8-4518-985c-7daf0a010852#_5b7e6a3f-daf8-4518-985c-7daf0a010852
uuidref: 5b7e6a3f-daf8-4518-985c-7daf0a010852
název: Administrativní jednotky
Distribuce
Distribuce:
Distributor:
distributor:
kontakt:
zodpovědná strana:
kontaktní údaje:
kontakt:
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/extranet/onas/kontakty
distribuční formát:
formát:
formát: SHP
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: https://mapy.geology.cz/geologicke_lokality
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: MAP_cze
popis: mapová aplikace (CS)
funkce on-line zdroje: hledání
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://mapy.geology.cz/geologicke_lokality_old/index_EN.html?config=config_EN.xml
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: MAP_eng
popis: mapová aplikace (EN)
funkce on-line zdroje: hledání
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/lokality
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: WEB_cze
funkce on-line zdroje: informace
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/localities
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: WEB_eng
funkce on-line zdroje: informace
Jakost dat
Kvalita dat:
rodokmen:
Rodokmen:
zpráva: V letech 1997 - 1999 byla kartotéka geol. lokalit přepsána do digitální formy (databáze Access) a o rok později převedena do centrálního datového skladu ČGS - (databáze Oracle). Poloha geologických lokality byla odečtena z mapy měřítka menšího než 1:50 000 včetně. V současné době probíhá editace databáze a upřesnění souřadnic v měřítku 1 : 25 000. Anglická verze aplikace byla vytvořena a zpřístupněna v roce 2014. Česká verze mapové aplikace byla přepracována v prostředí Web AppBuilder a spuštěna v https režimu 15.11.2017.
Metadata
identifikátor záznamu: fe301f80-1f80-1e30-bff3-52caa6446ca8
jazyk metadat: cze
Typ zdroje: aplikace
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089445
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 131/3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: olga.moravcova@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/o/olga.moravcova
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/olga.moravcova
datumové razítko: 23.8.2018
Údržba metadat:
MD_MaintenanceInformation:
četnost aktualizace a údržby: průběžně
Související odkazy