Česká geologická služba
Přihlášení
 

Základní hydrogeologická mapa ČSSR 1 : 200 000 - HYDROČR200

datová sada

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
Hydrogeologické mapy oblasti bývalého Československa v měřítku 1 : 200 000.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-HG200-SDE
Klíčová slova GEMET - Concepts, version 2.4:
věda > vědy přírodní > vědy o Zemi > geologie > hydrogeologie
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
hydrogeologie
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geologie
Jazyk zdroje čeština
Časový rozsah 1980 - 1990
Typ prostorové prezentace rastr (grid)
Prostorové rozlišení Odpovídající měřítko = 1:200000
Odkazy
http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Inspire/HG200K/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
http://mapy.geology.cz/hydro_rajony/
https://obchod.geology.cz/mapy-maps/mapy-v-meritku-1-200-000/hydrogeologicke-mapy-200000
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Inspire/HG200K/MapServer
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Inspire/HG200K/MapServer
Geografické ohraničení
11.9359453225, 47.2787806491, 22.6205349014, 51.4871839836
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
RNDr. Renata Kadlecová
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21
tel: +420257089562
email: renata.kadlecova@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
Omezení veřejného přístupu
copyright
další omezení
Distribuční formát SHP 10.2.
Poplatky http://www.geology.cz/cenik
Pokyny k objednání http://www.geology.cz/poskytovani-dat
Kontakt pro informace o distribuci Česká geologická služba
Ing. Jan Sedláček
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21
tel: +420257089483
email: jan.sedlacek@geology.cz
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 13.08.2019
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Související odkazy