Referenční systém

Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód:
EPSG:5514
kód:
http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5514

Identifikace

Identifikace dat:
citace:
Citace:
název:
Aktualizovaný 3D strukturně-geologický model potenciální lokality HÚ RAO Březový potok
alternativní název:
Aktualizovaný 3D strukturně geologický model potenciální lokality hlubinného úložiště RAO Březový potok
kalendářní datum:
Datum:
událost:
creation
datum:
30.6.2020
Datum:
událost:
publication
datum:
21.3.2022
edice:
1
identifikátor:
Identifikátor:
kód:
https://registry.geology.cz/id/3D-BREZOVY_POTOK-SGM-DET-AKT
způsob prezentace:
modelDigital
abstrakt:
Aktualizovaný 3D strukturně geologický model lokality Březový potok byl vytvořen v software MOVE, primárně pro uživatelsky přehledné zpřístupnění geologických interpretací rozsáhlých geofyzikálních a geologických výzkumů účelově provedených na této lokalitě v posledních letech. Při tvorbě byla zohledněna možnost využití výstupů v navazujících hydrogeologických a transportních modelech. Pro účely 3D modelů potenciálních lokalit hlubinného úložiště (HÚ) jsou v prostoru vytvořeny průběhy zlomů I, II. a III. kategorie dle klasifikace SKB a hranice horninových těles odpovídajících svými rozměry měřítku 1 : 25 000. Navržena jsou rovněž perspektivní území pro projektové práce. Model dále slouží pro potřeby hodnocení potenciálního území HÚ RAO, jako základ pro následné hydraulické a transportní modely, technické řešení úložiště, lokalizaci perspektivních ploch pro projektové a geologické charakterizační práce, stanovení velikosti využitelného horninového masívu a analýzy dlouhodobé bezpečnosti dané kandidátské lokality HÚ RAO.
účel vytvoření:
3D model byl vytvořen pro SÚRAO v průběhu řešení PB-2017-ZL-U2196-037 „Geofyzika“ (interní číslo zakázky 547011).
stav zpracování:
completed
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
jméno osoby:
https://cgs.gov.cz/personal/ondrej-svagera
jméno osoby:
Mgr. Ondřej Švagera
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089484
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
ulice, číslo:
Klárov 131/3
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 00
země:
http://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
země:
Česká republika
e-mail:
ondrej.svagera@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://cgs.gov.cz/personal/ondrej-svagera
role:
pointOfContact
zodpovědná strana:
jméno osoby:
https://cgs.gov.cz/personal/igor-soejono
jméno osoby:
Mgr. Igor Soejono, Ph.D.
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089497
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
ulice, číslo:
Klárov 131/3
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 00
země:
http://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
země:
Česká republika
e-mail:
igor.soejono@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://cgs.gov.cz/personal/igor-soejono
role:
processor
zodpovědná strana:
jméno osoby:
Mgr. Jakub Kryl, Ph.D.
jméno osoby:
https://cgs.gov.cz/personal/jakub-kryl
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089484
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Klárov 131/3
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 00
země:
http://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
země:
Česká republika
e-mail:
jakub.kryl@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://cgs.gov.cz/personal/jakub-kryl
role:
processor
zodpovědná strana:
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089411
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
ulice, číslo:
Klárov 131/3
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 00
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
země:
Česká republika
e-mail:
metadata@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://cgs.gov.cz
role:
originator
zodpovědná strana:
název organizace:
Správa úložišť radioaktivních odpadů
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420 221 421 511
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Dlážděná 6
ulice, číslo:
https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21708231
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
110 00
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
země:
Česká republika
e-mail:
gis@surao.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://www.surao.cz/
role:
custodian
údržba zdroje:
MD_MaintenanceInformation:
četnost aktualizace a údržby:
asNeeded
formát zdroje:
formát:
formát:
SW MOVE
verze formátu:
2019.1
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo:
3D geologický model
klíčové slovo:
Český masiv
klíčové slovo:
hlubinné úložiště
klíčové slovo:
výběr lokality
klíčová slova:
klíčové slovo:
věda/vědy přírodní/vědy o Zemi/geologie
klíčové slovo:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3650
klíčové slovo:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2195
klíčové slovo:
experiment/simulace/modelování/model/model územní digitální
klíčové slovo:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/6921
klíčové slovo:
odpady/druh odpadů/odpady radioaktivní
klíčové slovo:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/6909
klíčové slovo:
odkrývka/zneškodňování odpadů/skládkování/ukládání odpadů radioaktivních
jméno thesauru:
Citace:
název:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept
název:
GEMET - Concepts, version 3.1
kalendářní datum:
Datum:
datum:
20.7.2012
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
geologie
klíčové slovo:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme/geology
klíčové slovo:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme/subsurfaceStorage
klíčové slovo:
podzemní úložiště
jméno thesauru:
Citace:
název:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme
název:
Geovědní témata ČGS
kalendářní datum:
Datum:
datum:
1.3.2020
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialScope/local
klíčové slovo:
Místní
jméno thesauru:
Citace:
název:
Prostorový rozsah
název:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialScope
kalendářní datum:
Datum:
datum:
22.5.2019
událost:
publication
omezení:
právní omezení:
omezení přístupu:
otherRestrictions
další omezení:
pouze s písemným souhlasem SÚRAO
právní omezení:
omezení (autor.):
otherRestrictions
další omezení:
pouze s písemným souhlasem SÚRAO
další omezení:
Copyright (všechna práva vyhrazena)
další omezení:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/copyright
prostor. reprezentace:
tin
prostorové rozlišení:
rozlišení:
odpovídající měřítko:
měřítkový faktor:
jmenovatel:
25000
jazyk zdroje:
cze
znaková sada:
win1250
tematická kategorie:
geoscientificInformation
rozsah:
Rozsah:
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ:
13.593
zem. délka - východ:
13.745
zem. šířka - jih:
49.339
zem. šířka - sever:
49.45
časový rozsah:
Časový rozsah:
rozsah:
počátek / konec:
počátek:
2019
konec:
2020
výškový rozsah:
výškový rozsah:
maximální hodnota:
1500
výškový ref. systém:
href:
http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/1049
název:
Lokální - hloubka
výškový rozsah:
výškový ref. systém:
href:
http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/8357
název:
Balt 1957

Distribuce

Distribuce:
distribuční formát:
formát:
formát:
MOVE
verze formátu:
2019.1
Distributor:
distributor:
kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby:
Mgr. Jozef Urík
název organizace:
Správa úložišť radioaktivních odpadů - Úsek přípravy HÚ
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420 221 421 511
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Dlážděná 6
ulice, číslo:
https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21708231
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
11000
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
země:
Česká republika
e-mail:
gis@surao.cz
role:
distributor
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://cgs.gov.cz/mapy-a-data/3d-modely
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/WEB_cze
název on-line zdroje:
Webová stránka (CS)
funkce on-line zdroje:
information
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://cgs.gov.cz/en/maps-and-data/3d-models
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
Webová stránka (EN)
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/WEB_eng
funkce on-line zdroje:
information
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://geology.maps.arcgis.com/home/webscene/viewer.html?webscene=dac2fbf3d016436f89ee916cb676e8d2
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/3D_cze
název on-line zdroje:
3D vizualizace (CS)
funkce on-line zdroje:
search

Jakost dat

Kvalita dat:
obor působnosti:
obor působnosti:
úroveň:
dataset
zpráva:
konzistence domény:
výsledek:
shoda výsledku:
specifikace:
Citace:
název:
http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1089
název:
Nařízení Komise (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat
kalendářní datum:
Datum:
událost:
publication
datum:
8.12.2010
vysvětlení:
Viz odkazovanou specifikaci
prošlo:
0
rodokmen:
Rodokmen:
zdroj:
zdroj:
citace zdroje:
href:
https://micka.geology.cz/record/xml/5d4c2cff-a888-402f-a068-30c50a010852#cit-5d4c2cff-a888-402f-a068-30c50a010852
název:
Detailní strukturně geologický 3D model kandidátské lokality Březový potok

Metadata

ID metadatového záznamu:
60743184-ad94-41ce-9735-11980a010852
jazyk metadat:
cze
znaková sada metadat:
utf8
Typ zdroje:
dataset
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby:
Ing. Lucie Kondrová, Ph.D.
jméno osoby:
https://cgs.gov.cz/personal/lucie-kondrova
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089434
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Klárov 131/3
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 00
země:
Česká republika
země:
http://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
e-mail:
lucie.kondrova@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://cgs.gov.cz/personal/lucie-kondrova
role:
pointOfContact
datumové razítko:
4.6.2024
jméno metadatové normy:
ISO 19115/INSPIRE_TG2/CZ4
verze metadatové normy:
2003/cor.1/2006