Referenční systém

Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód:
http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5514
kód:
EPSG:5514

Identifikace

identifikace služby:
citace:
Citace:
název:
Hydrogeologická mapa 1 : 50 000 - regiony (dokumentace)
alternativní název:
HG50
alternativní název:
Hydrogeologická dokumentace
kalendářní datum:
Datum:
datum:
31.5.2020
událost:
creation
Datum:
datum:
17.7.2020
událost:
publication
identifikátor:
Identifikátor:
kód:
https://registry.geology.cz/id/HG50_DOK-SDE-SER
kód:
CZ-00025798-CGS-HG50_DOK-SER
abstrakt:
ArcGIS Server služba zobrazuje dokumentované objekty k hydrogeologickým mapám, které byly zpracovány v průběhu řešení různých typů projektů v ČGS. Pro vybrané archivní vrty a studny jsou prezentována data o chemickém složení podzemních vod a hydraulických vlastnostech hornin. U jednotlivé hydrogeologických objektů dokumentovaných v terénu (např. prameny) jsou k dispozici popisy, výsledky terénních měření a fotodokumentace.
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/martin.palecek
jméno osoby:
Ing. Martin Paleček
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420543429261
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/19104251
ulice, číslo:
Leitnerova 204/22
město:
Brno
poštovní kód (PSČ):
602 00
země:
Česká republika
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
e-mail:
martin.palecek@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/m/martin.palecek
role:
pointOfContact
zodpovědná strana:
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089411
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
ulice, číslo:
Klárov 3
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 21
země:
Česká republika
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
e-mail:
metadata@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/
role:
custodian
grafický náhled:
náhled (obrázek):
jméno souboru:
https://app.geology.cz/img/ikony/ikonky66/wms/wms_CGS-HG50_DOK-SER.png
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/humanGeographicViewer
klíčové slovo:
humanGeographicViewer
jméno thesauru:
Citace:
název:
Nařízení Komise (ES) č. 1205/2008 ze dne 3. prosince 2008, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES týkající se metadat, část D 4, Klasifikace služeb prostorových dat
název:
http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1205
kalendářní datum:
Datum:
datum:
3.12.2008
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme/hydrogeology
klíčové slovo:
hydrogeologie
jméno thesauru:
Citace:
název:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme
název:
Geovědní témata ČGS
kalendářní datum:
Datum:
datum:
1.12.2012
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/9255
klíčové slovo:
prostředí vystavěné člověkem/infrastruktura/síť vodovodní/studna/studna
klíčové slovo:
věda/vědy přírodní/vědy o Zemi/geologie/hydrogeologie
klíčové slovo:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/4108
klíčové slovo:
analýza/analýza vody
klíčové slovo:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/9147
klíčové slovo:
věda/věda fyzikální/hydraulika
klíčové slovo:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/4085
klíčové slovo:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/8025
klíčové slovo:
hydrosféra/tok vodní/pramen
jméno thesauru:
Citace:
název:
GEMET - Concepts, version 3.1
kalendářní datum:
Datum:
datum:
20.7.2012
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
vrt
klíčová slova:
klíčové slovo:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialScope/regional
klíčové slovo:
Regionální
jméno thesauru:
Citace:
název:
Prostorový rozsah
název:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialScope
kalendářní datum:
Datum:
datum:
22.5.2019
událost:
publication
omezení:
právní omezení:
omezení přístupu:
otherRestrictions
další omezení:
bez omezení veřejného přístupu
další omezení:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/LimitationsOnPublicAccess/noLimitations
právní omezení:
omezení (autor.):
otherRestrictions
další omezení:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/copyright
další omezení:
Copyright (všechna práva vyhrazena)
Typ služby:
ESRI_MAP
rozsah:
Rozsah:
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ:
13.886
zem. délka - východ:
14.318
zem. šířka - jih:
50.478
zem. šířka - sever:
50.59
typ vazby:
tight
vázaný zdroj:
href:
https://micka.geology.cz/record/xml/769e5c00-5c00-169e-a1e5-c88088beb3f3#_769e5c00-5c00-169e-a1e5-c88088beb3f3
uuidref:
769e5c00-5c00-169e-a1e5-c88088beb3f3
název:
Hydrogeologická data - vrty
href:
https://micka.geology.cz/record/xml/58ff4ecc-ce54-4591-90cc-1e170a010852#_58ff4ecc-ce54-4591-90cc-1e170a010852
uuidref:
58ff4ecc-ce54-4591-90cc-1e170a010852
název:
Terénní hydrogeologická dokumentace, 1 : 10 000

Distribuce

Distribuce:
distribuční formát:
formát:
formát:
ArcSDEArcSDE
verze formátu:
10.6
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/HydroGeologie/HG50_dokumentace/MapServer
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/ESRI-SRV_cze
název on-line zdroje:
ArcGIS (CS)
funkce on-line zdroje:
download

Jakost dat

Kvalita dat:
obor působnosti:
obor působnosti:
úroveň:
service
popis úrovně:
MD_ScopeDescription:
další:
služba
zpráva:
konzistence domény:
výsledek:
shoda výsledku:
specifikace:
Citace:
název:
Nařízení Komise (ES) č. 976/2009 ze dne 19. října 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o síťové služby
název:
http://data.europa.eu/eli/reg/2009/976
kalendářní datum:
Datum:
událost:
publication
datum:
20.10.2009
vysvětlení:
Viz odkazovanou specifikaci
prošlo:
0
rodokmen:
Rodokmen:
původ:
Jedná o převzaté objekty - vybrané vrty z Geofondu a dokumentační body z HG dokumentace pro zájmová území - regiony s hydrogeologickými mapami: 1. Litoměřicko – výstup projektu „Modernizace výzkumné infrastruktury RINGEN (RINGEN+)“ OP VVV

Metadata

ID metadatového záznamu:
5ed63af3-9578-486b-9c1f-2f9f0a010852
jazyk metadat:
cze
znaková sada metadat:
utf8
Typ zdroje:
service
Úroveň v hierarchii (jméno):
služba
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby:
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/olga.moravcova
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089445
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
ulice, číslo:
Klárov 131/3
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 21
země:
Česká republika
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
e-mail:
olga.moravcova@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/o/olga.moravcova
role:
pointOfContact
datumové razítko:
16.11.2021
jméno metadatové normy:
ISO 19115/INSPIRE_TG2/CZ4
verze metadatové normy:
2003/cor.1/2006