Referenční systém

Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód:
http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5514
kód:
EPSG:5514

Identifikace

identifikace služby:
citace:
Citace:
název:
Hydrogeologická mapa 1 : 50 000 – regiony
kalendářní datum:
Datum:
datum:
1.7.2020
událost:
creation
Datum:
datum:
17.7.2020
událost:
publication
identifikátor:
Identifikátor:
kód:
https://registry.geology.cz/id/HYDROGEOCR50-SDE-APL
kód:
CZ-00025798-CGS-HYDROGEOCR50-SDE-APL
abstrakt:
Aplikace mapového serveru zobrazuje hydrogeologické mapy, které byly zpracovány v průběhu řešení různých typů projektů v ČGS. Rozsah hydrogeologických jednotek je odvozen z geologické mapy měřítka 1 : 50 000 a vrstvy HydroGEOČR50, která vznikla v rámci projektu VaV MŽP ČR SP/2e1/153/07. V rámci jednotlivých regionů jsou v hydrogeologických mapách zobrazeny hodnoty transmisivity hydrogeologických jednotek, typ hydrogeologického prostředí a dále sled kolektorů a izolátorů v české křídové pánvi. Pro vybrané archivní vrty a studny jsou prezentována data o chemickém složení podzemních vod a hydraulických vlastnostech hornin. U jednotlivých hydrogeologických objektů dokumentovaných v terénu (např. prameny) jsou k dispozici popisy, výsledky terénních měření a fotodokumentace.
účel vytvoření:
Veřejný přístup k datům.
stav zpracování:
onGoing
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
jméno osoby:
Mgr. Lenka Rukavičková, Ph.D.
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/lenka.rukavickova
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420251085240
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/22004122
ulice, číslo:
Geologická 577/6
město:
Praha 5
poštovní kód (PSČ):
152 00
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
země:
Česká republika
e-mail:
lenka.rukavickova@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/l/lenka.rukavickova
role:
pointOfContact
zodpovědná strana:
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/martin.palecek
jméno osoby:
Ing. Martin Paleček
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420543429261
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Leitnerova 204/22
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/19104251
město:
Brno
poštovní kód (PSČ):
602 00
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
země:
Česká republika
e-mail:
martin.palecek@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/m/martin.palecek
role:
processor
zodpovědná strana:
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089411
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
ulice, číslo:
Klárov 3
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 21
země:
Česká republika
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
e-mail:
metadata@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/
role:
custodian
údržba zdroje:
MD_MaintenanceInformation:
četnost aktualizace a údržby:
continual
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/humanGeographicViewer
klíčové slovo:
humanGeographicViewer
jméno thesauru:
Citace:
název:
http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1205
název:
Nařízení Komise (ES) č. 1205/2008 ze dne 3. prosince 2008, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES týkající se metadat, část D 4, Klasifikace služeb prostorových dat
kalendářní datum:
Datum:
datum:
2019
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
Geologie
klíčové slovo:
http://inspire.ec.europa.eu/theme/ge
jméno thesauru:
Citace:
název:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
název:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/inspire_themes
kalendářní datum:
Datum:
datum:
1.6.2008
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme/hydrogeology
klíčové slovo:
hydrogeologie
jméno thesauru:
Citace:
název:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme
název:
Geovědní témata ČGS
kalendářní datum:
Datum:
datum:
1.12.2012
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
analýza/analýza vody
klíčové slovo:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/9147
klíčové slovo:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/4108
klíčové slovo:
věda/vědy přírodní/vědy o Zemi/geologie/hydrogeologie
klíčové slovo:
prostředí vystavěné člověkem/infrastruktura/síť vodovodní/studna/studna
klíčové slovo:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/9255
klíčové slovo:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/8025
klíčové slovo:
hydrosféra/tok vodní/pramen
klíčové slovo:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/4085
klíčové slovo:
věda/věda fyzikální/hydraulika
jméno thesauru:
Citace:
název:
GEMET - Concepts, version 3.1
kalendářní datum:
Datum:
datum:
20.7.2012
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
Regionální
klíčové slovo:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialScope/regional
jméno thesauru:
Citace:
název:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialScope
název:
Prostorový rozsah
kalendářní datum:
Datum:
datum:
22.5.2019
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
Litoměřicko
omezení:
právní omezení:
omezení přístupu:
otherRestrictions
další omezení:
bez omezení veřejného přístupu
další omezení:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/LimitationsOnPublicAccess/noLimitations
právní omezení:
omezení (autor.):
otherRestrictions
další omezení:
žádné podmínky neplatí
další omezení:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/conditionsUnknown
další omezení:
Copyright (všechna práva vyhrazena)
další omezení:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/copyright
Typ služby:
Map
rozsah:
Rozsah:
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ:
13.886
zem. délka - východ:
14.318
zem. šířka - jih:
50.478
zem. šířka - sever:
50.59
časový rozsah:
Časový rozsah:
rozsah:
počátek / konec:
počátek:
17.7.2020
konec:
now
typ vazby:
tight
vázaný zdroj:
href:
https://micka.geology.cz/record/xml/5ed638e2-f96c-4ff3-9494-2e760a010852#_5ed638e2-f96c-4ff3-9494-2e760a010852
uuidref:
5ed638e2-f96c-4ff3-9494-2e760a010852
název:
Hydrogeologická mapa 1 : 50 000 - regiony
href:
https://micka.geology.cz/record/xml/5ed63af3-9578-486b-9c1f-2f9f0a010852#_5ed63af3-9578-486b-9c1f-2f9f0a010852
uuidref:
5ed63af3-9578-486b-9c1f-2f9f0a010852
název:
Hydrogeologická mapa 1 : 50 000 - regiony (dokumentace)

Distribuce

Distribuce:
Distributor:
distributor:
kontakt:
zodpovědná strana:
kontaktní údaje:
kontakt:
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/extranet/onas/kontakty
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://mapy.geology.cz/hgcr50
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/MAP_cze
název on-line zdroje:
Mapová aplikace (CS)
funkce on-line zdroje:
search
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/extranet/vav/prirodni-zdroje/podzemni-vody
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/WEB_cze
název on-line zdroje:
Webová stránka (CS)
funkce on-line zdroje:
information
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/extranet-eng/science/natural-resources/ground-waters
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/WEB_eng
název on-line zdroje:
Webová stránka (EN)
funkce on-line zdroje:
information

Jakost dat

Kvalita dat:
obor působnosti:
obor působnosti:
úroveň:
application
rodokmen:
Rodokmen:
původ:
Regiony s hydrogeologickými mapami: 1. Litoměřicko – výstup projektu „Modernizace výzkumné infrastruktury RINGEN (RINGEN+)“ OP VVV

Metadata

ID metadatového záznamu:
5ed4b00b-8548-41ae-a971-28970a010852
jazyk metadat:
cze
znaková sada metadat:
utf8
Typ zdroje:
application
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby:
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/olga.moravcova
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089445
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
ulice, číslo:
Klárov 131/3
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 21
země:
Česká republika
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
e-mail:
olga.moravcova@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/o/olga.moravcova
role:
pointOfContact
datumové razítko:
16.11.2021
jméno metadatové normy:
ISO 19115/INSPIRE_TG2/CZ4
verze metadatové normy:
2003/cor.1/2006