Referenční systém

Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód:
http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5514
kód:
EPSG:5514
Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód:
EPSG:4258
kód:
http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258

Identifikace

Identifikace dat:
citace:
Citace:
název:
Geologická mapa České republiky 1 : 500 000 - harmonizováno dle INSPIRE (téma Geologie)
alternativní název:
GEOČR500 pro INSPIRE
kalendářní datum:
Datum:
událost:
creation
datum:
2018
identifikátor:
Identifikátor:
kód:
https://registry.geology.cz/GEOCR500-SDE-INSPIRE
kód:
CZ-00025798-CGS-GEOCR500-SDE-INSPIRE
způsob prezentace:
mapDigital
další detaily citace:
Spolugestor
další detaily citace:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/ObligatoryProviderRoleValue/Cogestor
abstrakt:
Geologická mapa ČR v měřítku 1 : 500 000 z roku 2007, upravená pro účely splnění požadavků INSPIRE (výřez pouze pro území ČR, harmonizace dat).
účel vytvoření:
splnění požadavků směrnice INSPIRE
stav zpracování:
completed
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
jméno osoby:
RNDr. Zuzana Krejčí, CSc.
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/zuzana.krejci
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420543429220
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/19104251
ulice, číslo:
Leitnerova 204/22
město:
Brno
poštovní kód (PSČ):
602 00
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
země:
Česká republika
e-mail:
zuzana.krejci@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/z/zuzana.krejci
role:
pointOfContact
zodpovědná strana:
jméno osoby:
Mgr. Petr Čoupek
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/petr.coupek
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420543429225
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Leitnerova 204/22
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/19104251
město:
Brno
poštovní kód (PSČ):
602 00
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
země:
Česká republika
e-mail:
petr.coupek@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/p/petr.coupek
role:
processor
zodpovědná strana:
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089411
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
ulice, číslo:
Klárov 3
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 21
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
země:
Česká republika
e-mail:
metadata@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/
role:
custodian
údržba zdroje:
MD_MaintenanceInformation:
četnost aktualizace a údržby:
asNeeded
formát zdroje:
formát:
formát:
ArcSDE
verze formátu:
10.2.0
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo:
věda > vědy přírodní > vědy o Zemi > geologie
jméno thesauru:
Citace:
název:
GEMET - Concepts, version 2.4
kalendářní datum:
Datum:
datum:
13.1.2010
událost:
revision
klíčová slova:
klíčové slovo:
mapa
klíčové slovo:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/5011
jméno thesauru:
Citace:
název:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept
název:
GEMET - Concepts, version 3.1
kalendářní datum:
Datum:
datum:
20.7.2012
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
GEOLOGIE/Petrologie/Litologie
klíčové slovo:
http://www.onegeology-europe.eu/concept/104
jméno thesauru:
Citace:
název:
One Geology Europe - Concepts, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum:
1.1.2010
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
Geologie
klíčové slovo:
http://inspire.ec.europa.eu/theme/ge
jméno thesauru:
Citace:
název:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/inspire_themes
název:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum:
1.6.2008
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme/geology
klíčové slovo:
geologie
jméno thesauru:
Citace:
název:
Geovědní témata ČGS
název:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme
kalendářní datum:
Datum:
datum:
1.12.2012
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
EGDI
klíčová slova:
klíčové slovo:
Národní
klíčové slovo:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialScope/national
jméno thesauru:
Citace:
název:
Prostorový rozsah
název:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialScope
kalendářní datum:
Datum:
datum:
22.5.2019
událost:
publication
omezení:
právní omezení:
omezení přístupu:
otherRestrictions
další omezení:
bez omezení veřejného přístupu
další omezení:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/LimitationsOnPublicAccess/noLimitations
další omezení:
http://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online/stahovaci-sluzby
právní omezení:
omezení (autor.):
otherRestrictions
další omezení:
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
další omezení:
Creative Commons BY 4.0
prostor. reprezentace:
vector
prostorové rozlišení:
rozlišení:
odpovídající měřítko:
měřítkový faktor:
jmenovatel:
500000
jazyk zdroje:
eng
znaková sada:
utf8
tematická kategorie:
geoscientificInformation
rozsah:
Rozsah:
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ:
12.093
zem. délka - východ:
18.91
zem. šířka - jih:
48.319
zem. šířka - sever:
51.127
popis geogr. rozsahu:
geografický identifikátor:
Identifikátor:
kód:
Česká republika
kód:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
časový rozsah:
Časový rozsah:
rozsah:
počátek / konec:
počátek:
2000
konec:
2007

obsah

popis feature katalogu:
typy geoprvků:
geologická mapa
citace katalogu geoprvků:
Citace:
název:
Atributy Atlas map České republiky GEOČR500
kalendářní datum:
Datum:
událost:
creation
datum:
2004

Distribuce

Distribuce:
distribuční formát:
formát:
formát:
GML
verze formátu:
3.2
formát:
formát:
KML
verze formátu:
2.2.0
Distributor:
distributor:
kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/lucie.kondrova
jméno osoby:
Ing. Lucie Kondrová, Ph.D.
název organizace:
Česká geologická služba
funkce v organizaci:
vedoucí oddělení
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089434
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Klárov 131/3
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 21
země:
Česká republika
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
e-mail:
lucie.kondrova@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/l/lucie.kondrova
role:
pointOfContact
způsob objednání:
MD_StandardOrderProcess:
pokyny pro objednání:
http://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online/stahovaci-sluzby
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://app.geology.cz/atom/datalist5.xml
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--atom
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--atom
název on-line zdroje:
INSPIRE stahovací služba ATOM (CS)
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/INSPIRE_ATOM_cze
funkce on-line zdroje:
download
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://app.geology.cz/atom/datalist5.xml
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--atom
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--atom
název on-line zdroje:
INSPIRE stahovací služba ATOM (EN)
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/INSPIRE_ATOM_eng
funkce on-line zdroje:
download
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/extranet/mapy/tistene/gm500
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/WEB_cze
název on-line zdroje:
Webová stránka (CS)
funkce on-line zdroje:
information
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/extranet-eng/maps/printed/gm500
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
Webová stránka (EN)
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/WEB_eng
funkce on-line zdroje:
information
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Geologie/geologicka_mapa500_en/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities
protokol:
OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities
název on-line zdroje:
WMS (CS)
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/WMS_cze
funkce on-line zdroje:
information
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Geologie/geologicka_mapa500/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
protokol:
OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities
název on-line zdroje:
WMS (EN)
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/WMS_eng
funkce on-line zdroje:
information
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geologie/geologicka_mapa500/MapServer
protokol:
ESRI:MAP-10.2-http-rest
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/ESRI:MAP-10.2-http-rest
název on-line zdroje:
ArcGIS (CS)
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/ESRI-SRV_cze
funkce on-line zdroje:
download
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geologie/geologicka_mapa500_en/MapServer
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/ESRI:MAP-10.2-http-rest
protokol:
ESRI:MAP-10.2-http-rest
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/ESRI-SRV_eng
název on-line zdroje:
ArcGIS (EN)
funkce on-line zdroje:
download

Jakost dat

Kvalita dat:
obor působnosti:
obor působnosti:
úroveň:
dataset
zpráva:
konzistence domény:
výsledek:
shoda výsledku:
specifikace:
Citace:
název:
Nařízení Komise (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat
název:
http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1089
kalendářní datum:
Datum:
událost:
publication
datum:
8.12.2010
vysvětlení:
Viz odkazovanou specifikaci
prošlo:
1
rodokmen:
Rodokmen:
původ:
Geologická mapa ČR v měřítku 1 : 500 000 z roku 2007, upravená pro účely splnění požadavků INSPIRE (výřez pouze pro území ČR, harmonizace dat).

Metadata

ID metadatového záznamu:
5c01180b-90d8-4bc2-8b1b-7ae20a010852
jazyk metadat:
cze
znaková sada metadat:
utf8
ID rodič. metadat:
551bb8b4-5b8c-4890-8eef-2abd0a010852
ID rodič. metadat:
551bb8b4-5b8c-4890-8eef-2abd0a010852
Typ zdroje:
dataset
Úroveň v hierarchii (jméno):
http://geoportal.gov.cz/inspire
Úroveň v hierarchii (jméno):
http://geoportal.gov.cz/inspire
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/lucie.kondrova
jméno osoby:
Ing. Lucie Kondrová, Ph.D.
název organizace:
Česká geologická služba
funkce v organizaci:
vedoucí oddělení
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089434
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
ulice, číslo:
Klárov 131/3
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 21
země:
Česká republika
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
e-mail:
lucie.kondrova@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/l/lucie.kondrova
role:
pointOfContact
datumové razítko:
16.11.2021
jméno metadatové normy:
ISO 19115/INSPIRE_TG2/CZ4
verze metadatové normy:
2003/cor.1/2006