Referenční systém

Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód:
http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5514
kód:
EPSG:5514

Identifikace

identifikace služby:
citace:
Citace:
název:
Geohazardy (optimalizováno pro mobilní zařízení)
alternativní název:
MOBAP
alternativní název:
Mobilní aplikace
kalendářní datum:
Datum:
datum:
9.2018
událost:
creation
Datum:
datum:
6.11.2018
událost:
publication
identifikátor:
Identifikátor:
kód:
https://registry.geology.cz/id/NGMD-GEOHAZARDY-SDE-APL_MOBIL
kód:
CZ-00025798-CGS-GEOHAZARDY-SDE-APL
způsob prezentace:
mapDigital
abstrakt:
Mapová aplikace, zobrazuje vymapované objekty, které patří do kategorie geohazardů. Jedná se o data úložných míst těžebního odpadu, důlní díla, poddolovaná území, svahové nestability a radonová mapa. Stručný popis je doplněn odkazy na další informace a u důlních děl i na dokumentační fotografie. Aplikace využívá řešení vyvinuté ČGS pro zobrazování mapových služeb pomocí ESRI API 3.x. Je funkčně a designem optimalizována pro použití na dotykových zařízeních a malých displejích. Aplikace umožňuje lokalizovat aktuální polohu uživatele na mapě pomocí geolokačních schopností použitého zařízení, čímž usnadňuje využití přímo v terénu. Vše na podkladě podrobných topografických map nebo leteckých snímků přebíraných od společnosti Seznam.cz, a.s..
stav zpracování:
completed
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/vit.strupl
jméno osoby:
RNDr. Vít Štrupl, Ph.D.
název organizace:
Česká geologická služba
funkce v organizaci:
náměstek ředitele pro informační systémy
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420234742144
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Kostelní 364/26
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/22298444
město:
Praha 7
poštovní kód (PSČ):
170 06
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
země:
Česká republika
e-mail:
vit.strupl@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/v/vit.strupl
role:
pointOfContact
zodpovědná strana:
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/martin.palecek
jméno osoby:
Ing. Martin Paleček
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420543429261
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Leitnerova 204/22
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/19104251
město:
Brno
poštovní kód (PSČ):
602 00
země:
Česká republika
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
e-mail:
martin.palecek@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/m/martin.palecek
role:
processor
zodpovědná strana:
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/radek.svitil
jméno osoby:
Ing. Radek Svítil
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089448
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
ulice, číslo:
Klárov 131/3
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 21
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
země:
Česká republika
e-mail:
radek.svitil@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/r/radek.svitil
role:
processor
zodpovědná strana:
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089411
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
ulice, číslo:
Klárov 3
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 21
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
země:
Česká republika
e-mail:
metadata@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/
role:
custodian
údržba zdroje:
MD_MaintenanceInformation:
četnost aktualizace a údržby:
continual
grafický náhled:
náhled (obrázek):
jméno souboru:
https://app.geology.cz/img/ikony/ikonky66/aplikace/mapserver-aplikace-haz-66.png
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo:
Lidské zdraví a bezpečnost
klíčové slovo:
http://inspire.ec.europa.eu/theme/hh
klíčové slovo:
http://inspire.ec.europa.eu/theme/lu
klíčové slovo:
Využití území
klíčové slovo:
Geologie
klíčové slovo:
http://inspire.ec.europa.eu/theme/ge
jméno thesauru:
Citace:
název:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
název:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/inspire_themes
kalendářní datum:
Datum:
datum:
1.6.2008
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/humanGeographicViewer
klíčové slovo:
humanGeographicViewer
jméno thesauru:
Citace:
název:
http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1205
název:
Nařízení Komise (ES) č. 1205/2008 ze dne 3. prosince 2008, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES týkající se metadat, část D 4, Klasifikace služeb prostorových dat
kalendářní datum:
Datum:
datum:
3.12.2008
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
prvek chemický/prvky skupiny 0/radon
klíčové slovo:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/5518
klíčové slovo:
záření/radioaktivita/radioaktivita přirozená
jméno thesauru:
Citace:
název:
GEMET - Concepts, version 3.1
kalendářní datum:
Datum:
datum:
20.7.2012
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
geohazardy
klíčové slovo:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme/geologicalHazards
klíčové slovo:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme/impactsOfMineWorkings
klíčové slovo:
poddolování a důlní díla
jméno thesauru:
Citace:
název:
Geovědní témata ČGS
název:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme
kalendářní datum:
Datum:
datum:
1.12.2012
událost:
publication
omezení:
právní omezení:
omezení přístupu:
otherRestrictions
další omezení:
bez omezení veřejného přístupu
další omezení:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/LimitationsOnPublicAccess/noLimitations
právní omezení:
omezení (autor.):
otherRestrictions
další omezení:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/noConditionsApply
další omezení:
podmínky nejsou známy
další omezení:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/copyright
další omezení:
Copyright (všechna práva vyhrazena)
Typ služby:
Map
rozsah:
Rozsah:
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ:
11.99
zem. délka - východ:
18.91
zem. šířka - jih:
48.253
zem. šířka - sever:
51.247
popis geogr. rozsahu:
geografický identifikátor:
Identifikátor:
kód:
Česká republika
kód:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
časový rozsah:
Časový rozsah:
rozsah:
počátek / konec:
počátek:
2018
konec:
now
typ vazby:
tight
vázaný zdroj:
href:
https://micka.geology.cz/record/xml/51bf1543-92ac-467d-a60e-4a8c0a010817#_51bf1543-92ac-467d-a60e-4a8c0a010817
uuidref:
51bf1543-92ac-467d-a60e-4a8c0a010817
název:
Mapa radonového indexu ČR 1:50 000
href:
https://micka.geology.cz/record/xml/5be04493-6bac-4a54-bea1-3fc70a010852#_5be04493-6bac-4a54-bea1-3fc70a010852
uuidref:
5be04493-6bac-4a54-bea1-3fc70a010852
název:
Pozůstatky po těžbě (optimalizováno pro mobilní zařízení)
href:
https://micka.geology.cz/record/xml/5bdc33a0-eff8-44c5-8733-4c2e0a010852#_5bdc33a0-eff8-44c5-8733-4c2e0a010852
uuidref:
5bdc33a0-eff8-44c5-8733-4c2e0a010852
název:
Svahové nestability (optimalizováno pro mobilní zařízení)

Distribuce

Distribuce:
Distributor:
distributor:
kontakt:
zodpovědná strana:
kontaktní údaje:
kontakt:
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/extranet/onas/kontakty
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://mapy.geology.cz/haz
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
Mapová aplikace (CS)
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/MAP_cze
funkce on-line zdroje:
search
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/extranet/vav/geologicka-rizika
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
Webová stránka (CS)
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/WEB_cze
funkce on-line zdroje:
information
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/extranet-eng/science/geological-hazards
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/WEB_eng
název on-line zdroje:
Webová stránka (EN)
funkce on-line zdroje:
information

Jakost dat

Kvalita dat:
obor působnosti:
obor působnosti:
úroveň:
application
rodokmen:
Rodokmen:
původ:
Mapová aplikace je založena na technologii "mappek". To je soubor javascriptových modulů založených na Dojo Toolkitu (https://dojotoolkit.org), který využívá mapové API firmy Esri, doplněné příslušnými šablonami a styly. Základním znakem je to, že pro vytváření nových map na webu není potřeba nic programovat, jen vytvořit nový konfigurační soubor ve formátu JSON a vložit odkazy načítájící kód aplikace a zmíněný konfigurační soubor do HTML kódu webové stránky. Nástroj podporuje načítání mapových služeb ArcGIS serveru, webových map z ArcGIS portálu a dlaždicovaných mapových služeb z jiných mapových serverů.

Metadata

ID metadatového záznamu:
5bd9c014-ba44-4086-aca7-04770a010852
jazyk metadat:
cze
znaková sada metadat:
utf8
Typ zdroje:
application
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby:
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/olga.moravcova
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089445
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Klárov 131/3
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 21
země:
Česká republika
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
e-mail:
olga.moravcova@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/o/olga.moravcova
role:
pointOfContact
datumové razítko:
16.11.2021
jméno metadatové normy:
ISO 19115/INSPIRE_TG2/CZ4
verze metadatové normy:
2003/cor.1/2006