Identifikace

identifikace služby:
citace:
Citace:
název:
Assessment of impacts of mining and mineral processing to the environment and human health in Africa (projekt), Web
alternativní název:
EXPAT
kalendářní datum:
Datum:
datum:
2011
událost:
publication
identifikátor:
Identifikátor:
kód:
https://registry.geology.cz/id/PRJ-IGCP_AFRIKA_2014-WEB
kód:
CZ-00025798-CGS-SVET-KONF_AFRIKA-WEB
abstrakt:
Webové stránky o projektu “Assessment of impacts of mining and mineral processing to the environment and human health in Africa” (2011-2014), IGCP/SIDA Project No. 594.
stav zpracování:
completed
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
jméno osoby:
Doc. RNDr. Bohdan Kříbek, DrSc.
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/bohdan.kribek
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420251085518
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Geologická 577/6
město:
Praha 5
poštovní kód (PSČ):
152 00
země:
Česká republika
e-mail:
bohdan.kribek@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/b/bohdan.kribek
role:
pointOfContact
zodpovědná strana:
jméno osoby:
Ing. Radek Svítil
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/radek.svitil
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089448
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Klárov 131/3
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 21
země:
Česká republika
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
e-mail:
radek.svitil@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/r/radek.svitil
role:
processor
zodpovědná strana:
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089411
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Klárov 3
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 21
země:
Česká republika
e-mail:
metadata@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/
role:
custodian
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo:
geohazardy
klíčové slovo:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme/geologicalHazards
klíčové slovo:
poddolování a důlní díla
klíčové slovo:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme/impactsOfMineWorkings
jméno thesauru:
Citace:
název:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme
název:
Geovědní témata ČGS
kalendářní datum:
Datum:
datum:
1.3.2020
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
věda/vědy přírodní/vědy o Zemi/geologie
klíčové slovo:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3650
jméno thesauru:
Citace:
název:
GEMET - Concepts, version 3.1
kalendářní datum:
Datum:
datum:
20.7.2012
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
Mezinárodní aktivity a spolupráce
omezení:
právní omezení:
omezení přístupu:
otherRestrictions
další omezení:
bez omezení veřejného přístupu
další omezení:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/LimitationsOnPublicAccess/noLimitations
právní omezení:
omezení (autor.):
otherRestrictions
další omezení:
Copyright (všechna práva vyhrazena)
další omezení:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/copyright
Typ služby:
Web
rozsah:
Rozsah:
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ:
-17.438
zem. délka - východ:
54.281
zem. šířka - jih:
-37.941
zem. šířka - sever:
38.603
popis geogr. rozsahu:
geografický identifikátor:
Identifikátor:
kód:
Etiopie
kód:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/ETH
popis geogr. rozsahu:
geografický identifikátor:
Identifikátor:
kód:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/NAM
kód:
Namibie
popis geogr. rozsahu:
geografický identifikátor:
Identifikátor:
kód:
Zambie
kód:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/ZMB
časový rozsah:
Časový rozsah:
rozsah:
počátek / konec:
počátek:
2011
konec:
2014
typ vazby:
loose

Distribuce

Distribuce:
Distributor:
distributor:
kontakt:
zodpovědná strana:
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089411
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Klárov 3
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 21
země:
Česká republika
e-mail:
metadata@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/
role:
pointOfContact
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/igcp594
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/WEB_eng
název on-line zdroje:
Webová stránka (EN)
funkce on-line zdroje:
information

Metadata

ID metadatového záznamu:
5b212241-3680-42ea-93e0-310d0a010852
jazyk metadat:
cze
znaková sada metadat:
utf8
Typ zdroje:
application
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/olga.moravcova
jméno osoby:
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089445
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Klárov 131/3
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 21
země:
Česká republika
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
e-mail:
olga.moravcova@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/o/olga.moravcova
role:
pointOfContact
datumové razítko:
23.8.2021
jméno metadatové normy:
ISO 19115/INSPIRE_TG2/CZ4
verze metadatové normy:
2003/cor.1/2006