Referenční systém

Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód:
84
jmenný prostor:
CRS:
Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód:
EPSG:4326
kód:
http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4326
Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód:
http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5514
kód:
EPSG:5514
Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód:
EPSG:102067
kód:
http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/102067

Identifikace

identifikace služby:
citace:
Citace:
název:
Sesuvy – INSPIRE prohlížecí služba (téma Oblasti ohrožené přírodními riziky)
alternativní název:
Sesuvy v ČR – INSPIRE prohlížecí služba (téma Oblasti ohrožené přírodními riziky)
alternativní název:
Svahové deformace
alternativní název:
Registr svahových deformací
kalendářní datum:
Datum:
datum:
11.11.2015
událost:
creation
identifikátor:
Identifikátor:
kód:
https://registry.geology.cz/id/NGMD-RSN-SDE-SER-WMS
kód:
CZ-00025798-CGS-IG_SESUVY-WMS
abstrakt:
INSPIRE prohlížecí služba zobrazuje detailně vymapované svahové deformace (sesuvy aj.) v měřítku 1:10 000 na území České republiky. Údaje jsou průběžně aktualizovány a postupně revidují veškeré registrované záznamy z Registru sesuvů-Geofondu, jehož činnost byla ukončena k 31.12.2010.
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
jméno osoby:
Ing. Martin Paleček
jméno osoby:
https://cgs.gov.cz/personal/martin-palecek
název organizace:
Česká geologická služba
funkce v organizaci:
vedoucí oddělení
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420543429261
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Leitnerova 204/22
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/19104251
město:
Brno
poštovní kód (PSČ):
602 00
země:
Česká republika
země:
http://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
e-mail:
martin.palecek@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://cgs.gov.cz/personal/martin-palecek
role:
pointOfContact
zodpovědná strana:
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089411
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Klárov 131/3
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 00
země:
Česká republika
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
e-mail:
metadata@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://cgs.gov.cz
role:
custodian
grafický náhled:
náhled (obrázek):
jméno souboru:
https://micka.geology.cz/record/file/56443ebf-4cfc-4576-9cd7-41680a010852?fname=sesuvy.jpeg
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo:
geohazardy
klíčové slovo:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme/geologicalHazards
klíčové slovo:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme/engineeringGeology
klíčové slovo:
inženýrská geologie
jméno thesauru:
Citace:
název:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme
název:
Geovědní témata ČGS
kalendářní datum:
Datum:
datum:
1.12.2012
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
Služba zpřístupnění map (WMS)
klíčové slovo:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/infoMapAccessService
jméno thesauru:
Citace:
název:
Nařízení Komise (ES) č. 1205/2008 ze dne 3. prosince 2008, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES týkající se metadat, část D 4, Klasifikace služeb prostorových dat
název:
http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1205
kalendářní datum:
Datum:
datum:
3.12.2008
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
http://inspire.ec.europa.eu/theme/nz
klíčové slovo:
Oblasti ohrožené přírodními riziky
jméno thesauru:
Citace:
název:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
název:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/inspire_themes
kalendářní datum:
Datum:
datum:
1.6.2008
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
sesuv
klíčové slovo:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/4668
klíčové slovo:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3652
klíčové slovo:
proces geomorfologický
jméno thesauru:
Citace:
název:
GEMET - Concepts, version 3.1
název:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept
kalendářní datum:
Datum:
datum:
20.7.2012
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
EGDI
klíčová slova:
klíčové slovo:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialScope/national
klíčové slovo:
Národní
jméno thesauru:
Citace:
název:
Prostorový rozsah
název:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialScope
kalendářní datum:
Datum:
datum:
22.5.2019
událost:
publication
omezení:
právní omezení:
omezení přístupu:
otherRestrictions
další omezení:
bez omezení veřejného přístupu
další omezení:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/LimitationsOnPublicAccess/noLimitations
právní omezení:
omezení (autor.):
otherRestrictions
další omezení:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/conditionsUnknown
další omezení:
podmínky nejsou známy
další omezení:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/copyright
další omezení:
Copyright (všechna práva vyhrazena)
Typ služby:
view
rozsah:
Rozsah:
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ:
12.709867
zem. délka - východ:
18.924684
zem. šířka - jih:
48.439035
zem. šířka - sever:
51.183816
typ vazby:
tight
operace:
popis operace:
název operace:
GetCapabilities
DCP:
WebServices
bod přiipojení:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Geohazardy/svahove_nestability/MapServer/WmsServer?
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities
protokol:
OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities
popis operace:
název operace:
GetMap
DCP:
WebServices
bod přiipojení:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Geohazardy/svahove_nestability/MapServer/WmsServer?
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/OGC:WMS-1.3.0-http-get-map
protokol:
OGC:WMS-1.3.0-http-get-map
popis operace:
název operace:
GetFeatureInfo
DCP:
WebServices
bod přiipojení:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Geohazardy/svahove_nestability/MapServer/WmsServer?
protokol:
OGC:WMS-1.3.0-http-get-featureinfo
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/OGC:WMS-1.3.0-http-get-featureinfo
popis operace:
název operace:
esri_wms:GetStyles
DCP:
WebServices
bod přiipojení:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Geohazardy/svahove_nestability/MapServer/WmsServer?
protokol:
OGC:WMS-1.3.0-http-get-styles
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/OGC:WMS-1.3.0-http-get-styles
vázaný zdroj:
href:
https://micka.geology.cz/record/xml/5c010be6-7034-487f-ac46-71600a010852#_5c010be6-7034-487f-ac46-71600a010852
uuidref:
5c010be6-7034-487f-ac46-71600a010852
název:
Sesuvy v ČR - harmonizováno dle INSPIRE (téma Oblasti ohrožené přírodními riziky)

Distribuce

Distribuce:
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Geohazardy/svahove_nestability/MapServer/WmsServer?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities
protokol:
WMS 1.3.0
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/INSPIRE_VIEW_cze
název on-line zdroje:
INSPIRE prohlížecí služba (CS)
funkce on-line zdroje:
information
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/poskytovani-dat
protokol:
WWW - link
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
Webová stránka (CS)
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/WEB_cze
funkce on-line zdroje:
search
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://cgs.gov.cz/en/maps-and-data/provision-of-data
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
WWW - link
název on-line zdroje:
Webová stránka (EN)
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/WEB_eng
funkce on-line zdroje:
search

Jakost dat

Kvalita dat:
obor působnosti:
obor působnosti:
úroveň:
service
popis úrovně:
MD_ScopeDescription:
další:
služba
zpráva:
konzistence domény:
výsledek:
shoda výsledku:
specifikace:
Citace:
název:
Nařízení Komise (ES) č. 976/2009 ze dne 19. října 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o síťové služby
název:
http://data.europa.eu/eli/reg/2009/976
kalendářní datum:
Datum:
událost:
publication
datum:
20.10.2009
vysvětlení:
Viz odkazovanou specifikaci
prošlo:
1

Metadata

ID metadatového záznamu:
56443ebf-4cfc-4576-9cd7-41680a010852
jazyk metadat:
cze
znaková sada metadat:
utf8
Typ zdroje:
service
Úroveň v hierarchii (jméno):
služba
Úroveň v hierarchii (jméno):
http://geoportal.gov.cz/inspire
Úroveň v hierarchii (jméno):
http://geoportal.gov.cz/inspire
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby:
https://cgs.gov.cz/personal/pavla-kramolisova
jméno osoby:
Mgr. Pavla Kramolišová
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420 234 742 161
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Kostelní 364/26
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/22298444
město:
Praha 7
poštovní kód (PSČ):
170 00
země:
http://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
země:
Česká republika
e-mail:
pavla.kramolisova@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://cgs.gov.cz/personal/pavla-kramolisova
role:
pointOfContact
datumové razítko:
28.2.2024
jméno metadatové normy:
ISO 19115/INSPIRE_TG2/CZ4
verze metadatové normy:
2003/cor.1/2006