Referenční systém

Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód:
http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5514
kód:
EPSG:5514

Identifikace

identifikace služby:
citace:
Citace:
název:
Geologické zajímavosti České republiky
alternativní název:
Geologické zajímavosti
kalendářní datum:
Datum:
datum:
30.6.2015
událost:
creation
Datum:
datum:
30.4.2019
událost:
revision
identifikátor:
Identifikátor:
kód:
https://registry.geology.cz/id/NGMD-ZAJIMAVOSTI-SDE-APL
kód:
CZ-00025798-CGS-ZAJIMAVOSTI-SDE-APL
abstrakt:
Mapová aplikace, která je díky geolokaci přes GPS využitelná přímo v terénu, popisuje geologicky zajímavá místa ČR - přirozené geologické výchozy a útvary, jeskyně a krasové jevy, pozůstatky činnosti člověka, zejména těžební, geologické expozice v muzeích nebo přírodě a geoparky. Stručný popis je doplněn fotografií, údajem o ochraně lokality a případně odkazy na další informace. Některé geologické útvary jsou doplněny animací jejich vzniku či exkurzním průvodcem ve formátu pdf. Navíc je možné zobrazení geologické mapy a vrstev Důlní díla a Dekorační kameny se základními informacemi o znázorněných objektech. Vše na podkladě podrobných topografických map nebo leteckých snímků přebíraných od společnosti Seznam.cz, a.s. Aplikace využívá řešení vyvinuté ČGS pro zobrazování mapových služeb pomocí ESRI API 3.x. Je určena pro použití jak na desktopu, tak na dotykových zařízeních a malých displejích.
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/marketa.vajskebrova
jméno osoby:
RNDr. Markéta Vajskebrová, Ph.D.
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089444
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Klárov 131/3
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 21
země:
Česká republika
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
e-mail:
marketa.vajskebrova@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/m/marketa.vajskebrova
role:
pointOfContact
zodpovědná strana:
jméno osoby:
Ing. Radek Svítil
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/radek.svitil
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089448
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Klárov 131/3
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 21
země:
Česká republika
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
e-mail:
radek.svitil@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/r/radek.svitil
role:
processor
zodpovědná strana:
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089411
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Klárov 3
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 21
země:
Česká republika
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
e-mail:
metadata@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/
role:
custodian
grafický náhled:
náhled (obrázek):
jméno souboru:
https://app.geology.cz/img/ikony/ikonky66/aplikace/aplikace-mapzajimavosti-66.png
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo:
Geologie
klíčové slovo:
http://inspire.ec.europa.eu/theme/ge
jméno thesauru:
Citace:
název:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
název:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/inspire_themes
kalendářní datum:
Datum:
datum:
1.6.2008
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/5011
klíčové slovo:
informace/dokumentace/dokument/typ dokumentu/projekce geografická/mapa
klíčové slovo:
pozemek/charakter terénu/jeskyně
klíčové slovo:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/1231
klíčové slovo:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/10890
klíčové slovo:
prostředí vystavěné člověkem/infrastruktura/zařízení kulturní/muzeum/muzeum přírodovědné
klíčové slovo:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3647
klíčové slovo:
katastrofa/katastrofa přírodní/katastrofa geologická
jméno thesauru:
Citace:
název:
GEMET - Concepts, version 3.1
kalendářní datum:
Datum:
datum:
20.7.2012
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
geologická mapa
klíčové slovo:
geologické lokality
klíčové slovo:
geopark
klíčové slovo:
geologická expozice
klíčová slova:
klíčové slovo:
humanGeographicViewer
klíčové slovo:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/humanGeographicViewer
jméno thesauru:
Citace:
název:
http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1205
název:
Nařízení Komise (ES) č. 1205/2008 ze dne 3. prosince 2008, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES týkající se metadat, část D 4, Klasifikace služeb prostorových dat
kalendářní datum:
Datum:
datum:
3.12.2008
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
vzdělávání a popularizace geologie
klíčové slovo:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme/educationAndPromotionOfGeology
jméno thesauru:
Citace:
název:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme
název:
Geovědní témata ČGS
kalendářní datum:
Datum:
datum:
1.12.2012
událost:
publication
omezení:
právní omezení:
omezení přístupu:
otherRestrictions
další omezení:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/LimitationsOnPublicAccess/noLimitations
další omezení:
bez omezení veřejného přístupu
právní omezení:
omezení (autor.):
otherRestrictions
další omezení:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/conditionsUnknown
další omezení:
žádné podmínky neplatí
další omezení:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/copyright
další omezení:
Copyright (všechna práva vyhrazena)
Typ služby:
Map
rozsah:
Rozsah:
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ:
11.99
zem. délka - východ:
18.91
zem. šířka - jih:
48.253
zem. šířka - sever:
51.247
popis geogr. rozsahu:
geografický identifikátor:
Identifikátor:
kód:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
kód:
Česká republika
typ vazby:
tight
vázaný zdroj:
href:
https://micka.geology.cz/record/xml/4cf6062d-e508-4b08-9007-ebc40a010817#_4cf6062d-e508-4b08-9007-ebc40a010817
uuidref:
4cf6062d-e508-4b08-9007-ebc40a010817
název:
Dekorační kameny
href:
https://micka.geology.cz/record/xml/5be04b65-2a74-48d6-a436-46240a010852#_5be04b65-2a74-48d6-a436-46240a010852
uuidref:
5be04b65-2a74-48d6-a436-46240a010852
název:
Geologická mapa České republiky 1 : 50 000 (GEOČR50, optimalizováno pro mobilní zařízení)
href:
https://micka.geology.cz/record/xml/560a8eaa-a300-4d40-8131-35b20a010852#_560a8eaa-a300-4d40-8131-35b20a010852
uuidref:
560a8eaa-a300-4d40-8131-35b20a010852
název:
Důlní díla
href:
https://micka.geology.cz/record/xml/560a8a93-459c-4a22-b7d3-33750a010852#_560a8a93-459c-4a22-b7d3-33750a010852
uuidref:
560a8a93-459c-4a22-b7d3-33750a010852
název:
Geologické zajímavosti České republiky
href:
https://micka.geology.cz/record/xml/0e799700-9700-1e79-b7db-52caa6446ca8#_0e799700-9700-1e79-b7db-52caa6446ca8
uuidref:
0e799700-9700-1e79-b7db-52caa6446ca8
název:
Fotoarchiv ČGS

Distribuce

Distribuce:
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://mapy.geology.cz/zajimavosti
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
Mapová aplikace (CS)
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/MAP_cze
funkce on-line zdroje:
search
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://mapy.geology.cz/geosites
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/MAP_eng
název on-line zdroje:
Mapová aplikace (EN)
funkce on-line zdroje:
search
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://www.geology.cz/svet-geologie
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/WEB_cze
název on-line zdroje:
Webová stránka (CS)
funkce on-line zdroje:
information
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/extranet-eng/geology-for-all
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/WEB_eng
název on-line zdroje:
Webová stránka (EN)
funkce on-line zdroje:
information

Jakost dat

Kvalita dat:
obor působnosti:
obor působnosti:
úroveň:
dataset
rodokmen:
Rodokmen:
původ:
Aplikace Geologické zajímavosti ČR vznikla v rámci projektu CZ.1.07/2.3.00/45.0038 "Vědou ke vzdělání, vzděláním k vědě". vytvoření: 30 .06. 2015 Podkladová data: Jako podkladová data jsou využity prohlížecí služby od ČÚZK Základní mapy ČR a Ortofoto ČR. Aktualizace 3.5.2016: Obsah mapy byl definován v konfiguračním JSON souboru. Aktualizace 30.4.2019: Mapová aplikace byla překonfigurována, aby využívala technologii "mappek". To je soubor javascriptových modulů založených na Dojo Toolkitu (https://dojotoolkit.org), který využívá mapové API firmy Esri, doplněné příslušnými šablonami a styly. Základním znakem je to, že pro vytváření nových map na webu není potřeba nic programovat, jen vytvořit nový konfigurační soubor ve formátu JSON a vložit odkazy načítájící kód aplikace a zmíněný konfigurační soubor do HTML kódu webové stránky. Nástroj podporuje načítání mapových služeb ArcGIS serveru, webových map z ArcGIS portálu a dlaždicovaných mapových služeb z jiných mapových serverů.

Metadata

ID metadatového záznamu:
55bb2623-9abc-4bec-b65e-62f60a010852
jazyk metadat:
cze
znaková sada metadat:
utf8
Typ zdroje:
application
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby:
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/olga.moravcova
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089445
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
ulice, číslo:
Klárov 131/3
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 21
země:
Česká republika
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
e-mail:
olga.moravcova@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/o/olga.moravcova
role:
pointOfContact
datumové razítko:
16.11.2021
jméno metadatové normy:
ISO 19115/INSPIRE_TG2/CZ4
verze metadatové normy:
2003/cor.1/2006