Referenční systém

Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód:
http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5514
kód:
EPSG:5514

Identifikace

identifikace služby:
citace:
Citace:
název:
Oznámení starého důlního díla (optimalizováno pro mobilní zařízení)
alternativní název:
Oznámení starého důlního díla nebo jeho účinku na porvch
alternativní název:
Mobilní aplikace MOBAP
kalendářní datum:
Datum:
datum:
7.11.2016
událost:
creation
Datum:
datum:
3.12.2017
událost:
publication
Datum:
datum:
19.11.2018
událost:
revision
identifikátor:
Identifikátor:
kód:
https://registry.geology.cz/id/VDC-OZN_DD-SDE-APL-MOBIL
kód:
CZ-00025798-CGS-OZNAMENI_DULD-APL
způsob prezentace:
mapDigital
způsob prezentace:
tableDigital
abstrakt:
Aplikace je určena pro veřejnosti a slouží k oznamování starých důlních děl nebo jejich projevů na povrch, umožňuje i vkládání fotodokumentace. Podle § 35, odst. 4 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) je v případě zjištění starého důlního díla nebo jeho účinků na povrch stanovena všeobecná a bezodkladná oznamovací povinnost vůči Ministerstvu životního prostředí ČR. Aplikace je responzivní a přizpůsobená pro dotyková zařízení (mobily a tablety). Mapa je generována technologií "mappek", což je řešení vyvinuté v ČGS, sestávající ze sady modulů Dojo a založené na ArcGIS Javasript API 3.x.
stav zpracování:
completed
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/helena.skarkova
jméno osoby:
Ing. Helena Skarková
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089450
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Klárov 131/3
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 21
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
země:
Česká republika
e-mail:
helena.skarkova@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/h/helena.skarkova
role:
processor
zodpovědná strana:
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/pavel.sir
jméno osoby:
RNDr. Pavel Šír
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420234742143
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Kostelní 364/26
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/22298444
město:
Praha 7
poštovní kód (PSČ):
170 06
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
země:
Česká republika
e-mail:
pavel.sir@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/p/pavel.sir
role:
pointOfContact
zodpovědná strana:
jméno osoby:
Ing. Radek Svítil
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/radek.svitil
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089448
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Klárov 131/3
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 21
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
země:
Česká republika
e-mail:
radek.svitil@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/r/radek.svitil
role:
processor
zodpovědná strana:
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089411
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
ulice, číslo:
Klárov 3
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 21
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
země:
Česká republika
e-mail:
metadata@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/
role:
custodian
údržba zdroje:
MD_MaintenanceInformation:
četnost aktualizace a údržby:
continual
grafický náhled:
náhled (obrázek):
jméno souboru:
https://app.geology.cz/img/ikony/ikonky66/aplikace/aplikace-ozndud-66.jpg
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme/impactsOfMineWorkings
klíčové slovo:
poddolování a důlní díla
klíčové slovo:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme/stateGeologicalService
klíčové slovo:
státní geologická služba
klíčové slovo:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme/notificationAndDataCollection
klíčové slovo:
ohlašování a sběr dat
jméno thesauru:
Citace:
název:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme
název:
Geovědní témata ČGS
kalendářní datum:
Datum:
datum:
1.12.2012
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
stará důlní díla
klíčová slova:
klíčové slovo:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/5288
klíčové slovo:
věda/vědy přírodní/vědy o Zemi/geologie/geologie báňská
jméno thesauru:
Citace:
název:
GEMET - Concepts, version 3.1
kalendářní datum:
Datum:
datum:
20.7.2012
událost:
publication
omezení:
právní omezení:
omezení přístupu:
otherRestrictions
další omezení:
bez omezení veřejného přístupu
další omezení:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/LimitationsOnPublicAccess/noLimitations
právní omezení:
omezení (autor.):
otherRestrictions
další omezení:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/copyright
další omezení:
Copyright (všechna práva vyhrazena)
Typ služby:
NonMap
rozsah:
Rozsah:
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ:
12.031
zem. délka - východ:
18.91
zem. šířka - jih:
48.506
zem. šířka - sever:
51.074
popis geogr. rozsahu:
geografický identifikátor:
Identifikátor:
kód:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
kód:
Česká republika
typ vazby:
tight
vázaný zdroj:
href:
https://micka.geology.cz/record/xml/560a8eaa-a300-4d40-8131-35b20a010852#_560a8eaa-a300-4d40-8131-35b20a010852
uuidref:
560a8eaa-a300-4d40-8131-35b20a010852
název:
Důlní díla

Distribuce

Distribuce:
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://app.geology.cz/dud_ozn/
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/DB_cze
název on-line zdroje:
Databázová aplikace (CS)
funkce on-line zdroje:
search
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/extranet/sgs/dulni-dila/stara-dulni-dila
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/WEB_cze
název on-line zdroje:
Webová stránka (CS)
funkce on-line zdroje:
information
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/extranet-eng/sgs/mine-workings/impacts-of-mine-workings
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/WEB_eng
název on-line zdroje:
Webová stránka (EN)
funkce on-line zdroje:
information

Jakost dat

Kvalita dat:
obor působnosti:
obor působnosti:
úroveň:
application
rodokmen:
Rodokmen:
původ:
Aplikace načítá následující mapové služby/vrstvy ČÚZK a ČGS: : https://ags.cuzk.cz/arcgis/rest/services/zm/MapServer https://ags.cuzk.cz/arcgis/rest/services/ortofoto/MapServer https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Dulni_Dila/dulni_dila/MapServer/0 https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Topografie/admin_jednotka/MapServer/3 Pro zobrazení případných fotografií důlního díla generuje odkazy na aplikaci: http://www.geology.cz/app/dud/php/foto_dd.php Projekt číslo: 382400 "Vývoj technické, databázové a aplikační infrastruktury informačního systému ČGS pro efektivní vytváření, zpřístupnění a zabezpečení geologických informací pro řešení problematiky starých důlních děl a geologické dokumentace".

Metadata

ID metadatového záznamu:
541161e1-b298-4d1c-ae16-2f8c0a010817
jazyk metadat:
cze
znaková sada metadat:
utf8
Typ zdroje:
application
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby:
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/olga.moravcova
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089445
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
ulice, číslo:
Klárov 131/3
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 21
země:
Česká republika
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
e-mail:
olga.moravcova@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/o/olga.moravcova
role:
pointOfContact
datumové razítko:
16.11.2021
jméno metadatové normy:
ISO 19115/INSPIRE_TG2/CZ4
verze metadatové normy:
2003/cor.1/2006