Referenční systém

Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód:
http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5514
kód:
EPSG:5514

Identifikace

identifikace služby:
citace:
Citace:
název:
Geologické mapy Evropy (1780-1918)
alternativní název:
historické geologické mapy eu (DVD-ROM, demo)
kalendářní datum:
Datum:
datum:
2004
událost:
creation
identifikátor:
Identifikátor:
kód:
CZ-00025798-CGS-DVD_HM_EVROP-DTB-APL
kód:
https://registry.geology.cz/id/NGMD_ARCH-GM_EVROPY-DTB-APL_DVD
abstrakt:
Aplikace zpřístupňuje výběr nascanovaných mapových listů historických geovědních map z období před rokem 1918 především z území Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, ale i přilehlých území v rámci Evropy. Součástí autorského rejstříku jsou životopisy významných autorů a jejich portréty. Aplikace pracuje se statickými daty a rastrovými obrázky a je zpracována kromě češtiny a angličtiny také ve slovenštině. Aplikace je dostupná v demo verzi na webu, plnou verzi lze zakoupit na DVD-ROM (e-shop).
stav zpracování:
onGoing
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/alena.cejchanova
jméno osoby:
RNDr. Alena Čejchanová
název organizace:
Česká geologická služba
funkce v organizaci:
vedoucí odděleníHead of Section
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420234742204
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Kostelní 364/26
město:
Praha 7
poštovní kód (PSČ):
170 06
země:
Česká republika
e-mail:
alena.cejchanova@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/a/alena.cejchanova
role:
author
zodpovědná strana:
jméno osoby:
Ing. Katarína Černá
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/katarina.cerna
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420234742204
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/22298444
ulice, číslo:
Kostelní 364/26
město:
Praha 7
poštovní kód (PSČ):
170 06
země:
Česká republika
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
e-mail:
katarina.cerna@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/k/katarina.cerna
role:
pointOfContact
zodpovědná strana:
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089411
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
ulice, číslo:
Klárov 3
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 21
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
země:
Česká republika
e-mail:
metadata@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/
role:
custodian
údržba zdroje:
MD_MaintenanceInformation:
četnost aktualizace a údržby:
continual
grafický náhled:
náhled (obrázek):
jméno souboru:
https://app.geology.cz/img/ikony/ikonky66/aplikace/aplikace-geomapyevropa17801918-66.png
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo:
http://inspire.ec.europa.eu/theme/ge
klíčové slovo:
Geologie
jméno thesauru:
Citace:
název:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/inspire_themes
název:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum:
1.6.2008
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme/geology
klíčové slovo:
geologie
klíčové slovo:
archivy
klíčové slovo:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme/archives
jméno thesauru:
Citace:
název:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme
název:
Geovědní témata ČGS
kalendářní datum:
Datum:
datum:
1.12.2012
událost:
publication
omezení:
právní omezení:
omezení přístupu:
otherRestrictions
další omezení:
demo - bez omezení, full - DVD (e-shop)
právní omezení:
omezení (autor.):
otherRestrictions
další omezení:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/copyright
další omezení:
Copyright (všechna práva vyhrazena)
další omezení:
http://www.geology.cz/demo/dvd_hm/Licencni_podminky.html
Typ služby:
Map
rozsah:
Rozsah:
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ:
12.059
zem. délka - východ:
22.798
zem. šířka - jih:
47.590
zem. šířka - sever:
51.147
popis geogr. rozsahu:
geografický identifikátor:
Identifikátor:
kód:
Česká republika
kód:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
popis geogr. rozsahu:
geografický identifikátor:
Identifikátor:
kód:
Slovensko
kód:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/SVK
popis geogr. rozsahu:
geografický identifikátor:
Identifikátor:
kód:
http://publications.europa.eu/resource/authority/continent/EUROPE
kód:
Evropa
typ vazby:
tight
vázaný zdroj:
href:
https://micka.geology.cz/csw/?SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&REQUEST=GetRecordById&OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd&ID=828a1e00-1e00-128a-8059-c88088beb3f3#_828a1e00-1e00-128a-8059-c88088beb3f3
uuidref:
828a1e00-1e00-128a-8059-c88088beb3f3
název:
Archivní fondy ČGS - databáze map

Distribuce

Distribuce:
Distributor:
distributor:
kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/jan.sedlacek
jméno osoby:
Ing. Jan Sedláček
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089483
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
ulice, číslo:
Klárov 131/3
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 21
země:
Česká republika
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
e-mail:
jan.sedlacek@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/j/jan.sedlacek
role:
pointOfContact
způsob objednání:
MD_StandardOrderProcess:
poplatky:
https://obchod.geology.cz/mapy-maps/mapy-na-cd-a-dvd/geologicke-mapy-evropy-1780-1918
pokyny pro objednání:
https://obchod.geology.cz/mapy-maps/mapy-na-cd-a-dvd/geologicke-mapy-evropy-1780-1918
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/demo/dvd_hm/pgs_cze/home.html
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/MAP_cze
název on-line zdroje:
Mapová aplikace (CS)
funkce on-line zdroje:
search
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://obchod.geology.cz/mapy-maps/mapy-na-cd-a-dvd/geologicke-mapy-evropy-1780-1918
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/DVD_cze
název on-line zdroje:
DVD/CD (CS)
funkce on-line zdroje:
order
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://obchod.geology.cz/mapy-maps/mapy-na-cd-a-dvd/geologicke-mapy-evropy-1780-1918
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/DVD_eng
název on-line zdroje:
DVD/CD (EN)
funkce on-line zdroje:
order
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/demo/dvd_hm/pgs_eng/home.html
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
Mapová aplikace (EN)
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/MAP_eng
funkce on-line zdroje:
search
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/extranet/mapy/archiv/sbirka-map
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/WEB_cze
název on-line zdroje:
Webová stránka (CS)
funkce on-line zdroje:
information
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/extranet-eng/maps/archive/collection-of-maps
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
Webová stránka (EN)
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/WEB_eng
funkce on-line zdroje:
information

Jakost dat

Kvalita dat:
obor působnosti:
obor působnosti:
úroveň:
application
rodokmen:
Rodokmen:
původ:
Tento DVD-ROM vznikl v rámci projektu České geologické služby „Geologické mapy z území České a Slovenské republiky do roku 1918“. Jeho cílem bylo s pomocí interaktivní aplikace zpřístupnit výběr historických geovědních map z období před rokem 1918. Soubor obsahuje 385 samostatných map,182 mapových příloh, 192 doplňkových textů, 50 vysvětlivek, 85 grafických příloh a 4 titulní listy. Mapy zobrazují především území Čech, Moravy, Slezska (450 map) a Slovenska (120 map), ale i přilehlá území v rámci Evropy (35 map). Součástí autorského rejstříku je 107 životopisů významných autorů, v polovině případů doplněných o jejich portréty. (Do prosince 2019 byla správcem dr. Alena Čejchanová.)

Metadata

ID metadatového záznamu:
52443818-13c8-4379-90d0-087c0a010817
jazyk metadat:
cze
znaková sada metadat:
utf8
Typ zdroje:
application
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/olga.moravcova
jméno osoby:
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089445
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
ulice, číslo:
Klárov 131/3
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 21
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
země:
Česká republika
e-mail:
olga.moravcova@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/o/olga.moravcova
role:
pointOfContact
datumové razítko:
16.11.2021
jméno metadatové normy:
ISO 19115/INSPIRE_TG2/CZ4
verze metadatové normy:
2003/cor.1/2006