Identifikace

identifikace služby:
citace:
Citace:
název:
GeoPub - Publikační činnost ČGS
alternativní název:
GeoPub - Databáze publikační činnosti ČGS
kalendářní datum:
Datum:
datum:
1999
událost:
creation
Datum:
datum:
2008
událost:
revision
identifikátor:
Identifikátor:
kód:
https://registry.geology.cz/id/GEOPUB-DTB-APL
kód:
CZ-00025798-CGS-GEOPUB-DTB-APL
abstrakt:
Aplikace GeoPub - Publikační činnost ČGS umožňuje vyhledávat citace publikací a dalších produktů činnosti vědeckých pracovníků ČGS. Citace lze vyhledávat zadáním příslušných kritérií např. podle názvu, roku, autora a výzkumného okruhu.
stav zpracování:
onGoing
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/helena.skarkova
jméno osoby:
Ing. Helena Skarková
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089450
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
ulice, číslo:
Klárov 131/3
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 21
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
země:
Česká republika
e-mail:
helena.skarkova@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/h/helena.skarkova
role:
processor
zodpovědná strana:
jméno osoby:
RNDr. Hana Breiterová
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/hana.breiterova
název organizace:
Česká geologická služba
funkce v organizaci:
vedoucí odboru
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089417
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Klárov 131/3
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 21
země:
Česká republika
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
e-mail:
hana.breiterova@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/h/hana.breiterova
role:
pointOfContact
zodpovědná strana:
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089411
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
ulice, číslo:
Klárov 3
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 21
země:
Česká republika
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
e-mail:
metadata@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/
role:
custodian
grafický náhled:
náhled (obrázek):
jméno souboru:
https://app.geology.cz/img/ikony/ikonky66/aplikace/ikona-publikacni-cinnost-66.gif
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme/libraries
klíčové slovo:
knihovny
klíčové slovo:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme/operationalAdministration
klíčové slovo:
provozní administrativa
jméno thesauru:
Citace:
název:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme
název:
Geovědní témata ČGS
kalendářní datum:
Datum:
datum:
1.12.2012
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3650
klíčové slovo:
věda/vědy přírodní/vědy o Zemi/geologie
jméno thesauru:
Citace:
název:
GEMET - Concepts, version 3.1
kalendářní datum:
Datum:
datum:
20.7.2012
událost:
publication
omezení:
právní omezení:
omezení přístupu:
otherRestrictions
další omezení:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/LimitationsOnPublicAccess/noLimitations
další omezení:
bez omezení veřejného přístupu
právní omezení:
omezení (autor.):
otherRestrictions
další omezení:
podmínky nejsou známy
další omezení:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/noConditionsApply
další omezení:
Copyright (všechna práva vyhrazena)
další omezení:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/copyright
Typ služby:
NonMap
rozsah:
Rozsah:
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ:
-180.000
zem. délka - východ:
180.000
zem. šířka - jih:
-90.000
zem. šířka - sever:
90.000
časový rozsah:
Časový rozsah:
rozsah:
počátek / konec:
počátek:
1985
konec:
now
typ vazby:
tight
vázaný zdroj:
href:
https://micka.geology.cz/record/xml/523af4c5-2f9c-4b28-9261-087c0a010817#_523af4c5-2f9c-4b28-9261-087c0a010817
uuidref:
523af4c5-2f9c-4b28-9261-087c0a010817
název:
GeoPub - databáze publikační činnosti ČGS

Distribuce

Distribuce:
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/app/gpb/publikace_ext.pl?tt_=p
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/DB_cze
název on-line zdroje:
Databázová aplikace (CS)
funkce on-line zdroje:
search
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/app/gpb/publikace_ext_an.pl?tt_=p
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
Databázová aplikace (EN)
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/DB_eng
funkce on-line zdroje:
search
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/extranet/publikace
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
Webová stránka (CS)
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/WEB_cze
funkce on-line zdroje:
information
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/extranet-eng/publications
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/WEB_eng
název on-line zdroje:
Webová stránka (EN)
funkce on-line zdroje:
information

Metadata

ID metadatového záznamu:
523b0d3e-9c68-46d8-beb8-087c0a010817
jazyk metadat:
cze
znaková sada metadat:
utf8
Typ zdroje:
application
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/olga.moravcova
jméno osoby:
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089445
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
ulice, číslo:
Klárov 131/3
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 21
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
země:
Česká republika
e-mail:
olga.moravcova@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/o/olga.moravcova
role:
pointOfContact
datumové razítko:
16.11.2021
jméno metadatové normy:
ISO 19115/INSPIRE_TG2/CZ4
verze metadatové normy:
2003/cor.1/2006