Referenční systém

Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód:
http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5514
kód:
EPSG:5514

Identifikace

identifikace služby:
citace:
Citace:
název:
Svahové nestability
alternativní název:
IG_mapa
kalendářní datum:
Datum:
datum:
2011
událost:
creation
Datum:
datum:
3.10.2017
událost:
revision
identifikátor:
Identifikátor:
kód:
CZ-00025798-CGS-IG_SESUVY-SDE-APL
kód:
https://registry.geology.cz/id/NGMD-RSN-SDE-APL
abstrakt:
Aplikace mapového serveru zpřístupňuje svahové nestability (sesuvy aj.) vymapované na území České republiky. Dostupné jsou jak výsledky aktuálního mapovaní ČGS (1 : 10 000), tak i registrační záznamy GEOFONDu. Uživatel má možnost si zobrazit také další geovědní mapové vrstvy: geologickogeomorfolgické jednotky, inženýrskogeologické rajony a mapu náchylnosti ke svahovým nestabilitám.
účel vytvoření:
Veřejný přístup k datům.
stav zpracování:
onGoing
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/martin.palecek
jméno osoby:
Ing. Martin Paleček
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420543429261
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Leitnerova 204/22
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/19104251
město:
Brno
poštovní kód (PSČ):
602 00
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
země:
Česká republika
e-mail:
martin.palecek@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/m/martin.palecek
role:
processor
zodpovědná strana:
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/oldrich.krejci
jméno osoby:
RNDr. Oldřich Krejčí, Ph. D.
název organizace:
Česká geologická služba
funkce v organizaci:
vedení pobočky
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420543429263
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Leitnerova 204/22
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/19104251
město:
Brno
poštovní kód (PSČ):
602 00
země:
Česká republika
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
e-mail:
oldrich.krejci@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/o/oldrich.krejci
role:
pointOfContact
zodpovědná strana:
jméno osoby:
RNDr. Zuzana Krejčí, CSc.
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/zuzana.krejci
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420543429220
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Leitnerova 204/22
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/19104251
město:
Brno
poštovní kód (PSČ):
602 00
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
země:
Česká republika
e-mail:
zuzana.krejci@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/z/zuzana.krejci
role:
originator
zodpovědná strana:
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089411
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
ulice, číslo:
Klárov 3
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 21
země:
Česká republika
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
e-mail:
metadata@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/
role:
custodian
údržba zdroje:
MD_MaintenanceInformation:
četnost aktualizace a údržby:
continual
grafický náhled:
náhled (obrázek):
jméno souboru:
https://app.geology.cz/img/ikony/ikonky66/aplikace/mapserver-aplikace-svahovenestability-66.png
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/humanGeographicViewer
klíčové slovo:
humanGeographicViewer
jméno thesauru:
Citace:
název:
http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1205
název:
Nařízení Komise (ES) č. 1205/2008 ze dne 3. prosince 2008, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES týkající se metadat, část D 4, Klasifikace služeb prostorových dat
kalendářní datum:
Datum:
datum:
3.12.2008
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
geohazardy
klíčové slovo:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme/geologicalHazards
klíčové slovo:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme/engineeringGeology
klíčové slovo:
inženýrská geologie
klíčové slovo:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme/stateGeologicalService
klíčové slovo:
státní geologická služba
klíčové slovo:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme/landUsePlanning
klíčové slovo:
územní plánování
jméno thesauru:
Citace:
název:
Geovědní témata ČGS
název:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme
kalendářní datum:
Datum:
datum:
1.12.2012
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
http://inspire.ec.europa.eu/theme/nz
klíčové slovo:
Oblasti ohrožené přírodními riziky
jméno thesauru:
Citace:
název:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
název:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/inspire_themes
kalendářní datum:
Datum:
datum:
1.6.2008
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/4668
klíčové slovo:
sesuv
klíčové slovo:
proces geomorfologický
klíčové slovo:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3652
jméno thesauru:
Citace:
název:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept
název:
GEMET - Concepts, version 3.1
kalendářní datum:
Datum:
datum:
20.7.2012
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialScope/national
klíčové slovo:
Národní
jméno thesauru:
Citace:
název:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialScope
název:
Prostorový rozsah
kalendářní datum:
Datum:
datum:
22.5.2019
událost:
publication
omezení:
právní omezení:
omezení přístupu:
otherRestrictions
další omezení:
bez omezení veřejného přístupu
další omezení:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/LimitationsOnPublicAccess/noLimitations
právní omezení:
omezení (autor.):
otherRestrictions
další omezení:
podmínky nejsou známy
další omezení:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/noConditionsApply
další omezení:
Copyright (všechna práva vyhrazena)
další omezení:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/copyright
Typ služby:
Map
rozsah:
Rozsah:
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ:
11.99
zem. délka - východ:
18.91
zem. šířka - jih:
48.253
zem. šířka - sever:
51.247
popis geogr. rozsahu:
geografický identifikátor:
Identifikátor:
kód:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
kód:
Česká republika
typ vazby:
tight
vázaný zdroj:
href:
https://micka.geology.cz/record/xml/5b30f8d0-0b28-4ca5-b87a-3b8b0a010852#_5b30f8d0-0b28-4ca5-b87a-3b8b0a010852
uuidref:
5b30f8d0-0b28-4ca5-b87a-3b8b0a010852
název:
Oblasti mapování svahových nestabilit
href:
https://micka.geology.cz/record/xml/5b7ea2be-9540-4be6-9776-5e4a0a010852#_5b7ea2be-9540-4be6-9776-5e4a0a010852
uuidref:
5b7ea2be-9540-4be6-9776-5e4a0a010852
název:
Geologicko-geomorfologické jednotky
href:
https://micka.geology.cz/record/xml/5b7d6600-78d8-4526-8b56-75490a010852#_5b7d6600-78d8-4526-8b56-75490a010852
uuidref:
5b7d6600-78d8-4526-8b56-75490a010852
název:
Parcely Katastru nemovitostí (ČÚZK)
href:
https://micka.geology.cz/record/xml/5b7d5d9b-9da0-4e7a-b150-741b0a010852#_5b7d5d9b-9da0-4e7a-b150-741b0a010852
uuidref:
5b7d5d9b-9da0-4e7a-b150-741b0a010852
název:
Klady listů Základní mapy v S-JTSK (ČÚZK)
href:
https://micka.geology.cz/record/xml/5b31f2ee-968c-461d-8132-0df00a010852#_5b31f2ee-968c-461d-8132-0df00a010852
uuidref:
5b31f2ee-968c-461d-8132-0df00a010852
název:
Náchylnost svahu k sesouvání
href:
https://micka.geology.cz/record/xml/5b31eacc-f4f0-4414-8d33-60a20a010852#_5b31eacc-f4f0-4414-8d33-60a20a010852
uuidref:
5b31eacc-f4f0-4414-8d33-60a20a010852
název:
Inženýrskogeologické rajony 1 : 50 000
href:
https://micka.geology.cz/record/xml/51d3c5d4-ce1c-46df-8297-5bdc0a010817#_51d3c5d4-ce1c-46df-8297-5bdc0a010817
uuidref:
51d3c5d4-ce1c-46df-8297-5bdc0a010817
název:
Svahové nestability
href:
https://micka.geology.cz/record/xml/4bfe6cf0-34e0-42bf-ac4e-06c40a01080d#_4bfe6cf0-34e0-42bf-ac4e-06c40a01080d
uuidref:
4bfe6cf0-34e0-42bf-ac4e-06c40a01080d
název:
Geologická mapa České republiky 1 : 50 000 (GEOČR50)
href:
https://micka.geology.cz/record/xml/5adde342-8998-4b9b-bad7-49730a010852#_5adde342-8998-4b9b-bad7-49730a010852
uuidref:
5adde342-8998-4b9b-bad7-49730a010852
název:
Registr sesuvů - Geofond

Distribuce

Distribuce:
Distributor:
distributor:
kontakt:
zodpovědná strana:
kontaktní údaje:
kontakt:
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/extranet/onas/kontakty
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://mapy.geology.cz/svahove_nestability/
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/MAP_cze
název on-line zdroje:
Mapová aplikace (CS)
funkce on-line zdroje:
search
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/svahovenestability/registr
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/WEB_cze
název on-line zdroje:
Webová stránka (CS)
funkce on-line zdroje:
information
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/extranet-eng/sgs/landslides
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/WEB_eng
název on-line zdroje:
Webová stránka (EN)
funkce on-line zdroje:
information

Jakost dat

Kvalita dat:
obor působnosti:
obor působnosti:
úroveň:
application
rodokmen:
Rodokmen:
původ:
Anglicka verze aplikace byla vytvořena a zveřejněna v roce 2014; odstavena 12/2018. Česká verze mapové aplikace byla přepracována v prostředí Web AppBuilderu a spuštěna v https režimu 3.10.2017. revize: 2014, revize: 03 .10. 2017

Metadata

ID metadatového záznamu:
50339320-329c-46c8-86fc-0da40a010817
jazyk metadat:
cze
znaková sada metadat:
utf8
Typ zdroje:
application
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/pavla.kramolisova
jméno osoby:
Mgr. Pavla Kramolišová
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420 234 742 161
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/22298444
ulice, číslo:
Kostelní 364/26
město:
Praha 7
poštovní kód (PSČ):
170 06
země:
Česká republika
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
e-mail:
pavla.kramolisova@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/p/pavla.kramolisova
role:
originator
zodpovědná strana:
jméno osoby:
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/olga.moravcova
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089445
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Klárov 131/3
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 21
země:
Česká republika
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
e-mail:
olga.moravcova@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/o/olga.moravcova
role:
pointOfContact
datumové razítko:
16.11.2021
jméno metadatové normy:
ISO 19115/INSPIRE_TG2/CZ4
verze metadatové normy:
2003/cor.1/2006