Geologicko-mineralogická kolekce (sbírky ČGS)

Databáze zahrnuje registr v České republice jedinečných, regionálně-geologicky zaměřených kolekcí, uložených v České geologické službě. Ty sestávají ze vzorků mineralogických (často velmi cenných) i geologických (vzorky hornin, často z již dnes zaniklých lokalit). V minulosti byla část předána na VŠB Ostrava k didaktickým účelům. Nejcennější součástí je Šafránkova kolekce převážně příbramských rudních a kladenských rudních a sekundárních minerálů, dále i kolekce vltavínů (Žebera, Krejčí, Hrabě aj.). Kolekce slouží hlavně jako srovnávací studijní materiál z České republiky, v menší míře obsahují i zahraniční materiál, pocházející zejména ze studijních cest pracovníků ČGS.
datová sada
https://registry.geology.cz/id/SBIRKY_VZORKY_MINGEO-DTB
čeština, angličtina
Geologicko-vědecké informace
Geovědní témata ČGS: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
GEMET - Concepts, version 3.0:
vědy o Zemi/geologie
vědy o Zemi/mineralogie
litosféra/nerost
litosféra/hornina
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
vytvoření: 2000, revize: 2008
01.01.1950 - 31.12.2000
vektor, textová tabulka
Česká geologická služba
RNDr. Petr Budil, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089478
email: petr.budil@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce
Česká geologická služba
Mgr. Petr Čoupek
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429225
email: petr.coupek@geology.cz
Role: zpracovatel

Kvalita

Sběry, dary ČGS

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

7605c580-c580-1605-9ce5-c88088beb3f3
Česká geologická služba
RNDr. Pavla Gürtlerová
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089444
email: pavla.gurtlerova@geology.cz
Role: autor
Česká geologická služba
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089445
email: olga.moravcova@geology.cz
Role: kontaktní bod
20.08.2021

Příbuzné zdroje