Geologická mapa ČR 1 : 25 000 (GEOČR25)

Databáze GeoČR 25 je unikátní geografický informační systém vznikající postupnou digitalizací geologických map 1 : 25 000. Součástí tohoto GIS jsou databáze dokumentačních bodů a databáze společné geologické legendy.
datová sada
https://registry.geology.cz/id/NGMD-GEOCR25_G-SDE
čeština
Geologicko-vědecké informace
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geovědní témata ČGS: Prostorový rozsah: GEMET - Concepts, version 3.1:
Volná:
mapa/mapa tématická
informace/dokumentace
technika monitorování/mapování
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
revize: 22.08.2012
1999 - dosud
vektor
poptávka po kvalitních geovědních informacích v digitální formě
Česká geologická služba
RNDr. Zuzana Krejčí, CSc.
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429220
email: zuzana.krejci@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

Datová sada GEOČR25 byla zčásti poloautomaticky digitalizována ze skenovaných geologických map v software Microstation (formát DGN) a následně převedena do formátu ESRI geodatabáze, nové mapové listy pak vznikají přímou digitalizací autorských rukopisů do ESRI geodatabáze. GEOČR25 pokrývá zhruba 20% území ČR.
Odpovídající měřítko: 1: 25000

Omezení

Distribuce

Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: kontaktní bod

Informace o metadatovém záznamu

7605c580-c580-1605-8d50-c88088beb3f3
Česká geologická služba
Ing. Lucie Kondrová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089434
email: lucie.kondrova@geology.cz
Role: autor
Česká geologická služba
Mgr. Pavla Kramolišová
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420 234 742 161
email: pavla.kramolisova@geology.cz
Role: kontaktní bod
19.11.2021

Příbuzné zdroje