Mapovací a dokumentační vrty ČGS (v procesu reskartace)

Databáze představuje registr vrtů uložených ve skladech hmotné dokumentace ČGS a dílčí databázi vrtů předaných Geofondu. Vrtná jádra jsou uložena v bednách v depozitáři ČGS v Lužné u Rakovníka. V současné době je veškerý materiál reskartován pracovníky odboru Geofond (dr. Alan Donát) a zařazován do systému Vrtné hmotné dokumentace Geofond, tudíž je dočasně nepřístupný ke studiu.
datová sada
https://registry.geology.cz/id/VRTY-DTB
čeština
Geologicko-vědecké informace
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geovědní témata ČGS:
Volná:
vrt
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
vytvoření: 1997, revize: 2008
1950 - dosud
textová tabulka
Registr mapovacích a dokumentačních vrtů ČGS.
Česká geologická služba
RNDr. Petr Budil, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089478
email: petr.budil@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

vrty uložené ve skladech hmotné dokumentace ČGS - registr
vrty předané Geofondu - dílčí databáze
Odpovídající měřítko: 1: 25000

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

74d49890-9890-14d4-b75e-c88088beb3f3
Česká geologická služba
RNDr. Pavla Gürtlerová
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089444
email: pavla.gurtlerova@geology.cz
Role: autor
Česká geologická služba
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089445
email: olga.moravcova@geology.cz
Role: kontaktní bod
20.02.2021

Příbuzné zdroje