CO2-SPICER (projekt), Web

Webové stránky projektu "CO2-SPICER - Pilotní projekt ukládání CO2 v karbonátovém ložisku"(2021-2004). Hlavním cílem česko-norského projektu CO2-SPICER je připravit pilotní úložiště CO2 na dotěžovaném ložisku ropy a plynu nacházejícím se na jihovýchodě Moravy. Zároveň tím vznikne modelový příklad pro potenciální realizaci dalších úložišť CO2 v Česku i v Evropě.
aplikace
https://registry.geology.cz/id/PRJ-CO2_SPICER-WEB
Web
Geovědní témata ČGS: GEMET - Concepts, version 3.1:
Volná:
zachytávání a ukládání CO2 (CCS)
CO2-SPICER
EGDI
CzechGeo
12.090, 48.550, 18.860, 51.060
zveřejnění: 2021
2021 - dosud
Česká geologická služba
RNDr. Vít Hladík, MBA.
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429289
email: vit.hladik@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Ing. Radek Svítil
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089448
email: radek.svitil@geology.cz
Role: zpracovatel
Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

6048c6c4-54b0-4107-ab56-09ba0a010852
Česká geologická služba
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089445
email: olga.moravcova@geology.cz
Role: kontaktní bod
23.08.2021

Příbuzné zdroje