Půdní mapa 1 : 50 000 - starší mapování (rastr)

WMS služba zpřístupňuje scany půdních map za starších mapování ČGS v měřítku 1 : 50 000 na mapových listech, kde nejsou vektorové půdní mapy edice z roku 2012.
služba
https://registry.geology.cz/id/PUDY50_RASTR-WMS
WMS
Geovědní témata ČGS: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Prostorový rozsah: ISO 19119: GEMET - Concepts, version 3.1:
Volná:
půdní typologie
12.008832, 48.239152, 18.957832, 51.355194
vytvoření: 25.07.2019
Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

5d3ad087-8750-4105-85fa-48c80a010852
Česká geologická služba
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089445
email: olga.moravcova@geology.cz
Role: autor
Česká geologická služba
Mgr. Pavla Kramolišová
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420 234 742 161
email: pavla.kramolisova@geology.cz
Role: kontaktní bod
22.04.2021

Příbuzné zdroje