Geological map 1 : 500,000

Mapová aplikace zpřístupňuje odkrytou geologickou mapu České republiky v měřítku 1 : 500 000 (GEOČR500).
aplikace
https://registry.geology.cz/id/GEOCR500-SDE-APL
Map
ISO 19119: Prostorový rozsah: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geovědní témata ČGS: GEMET - Concepts, version 3.1:
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
vytvoření: 2018, zveřejnění: 24.04.2019
2019 - dosud
Veřejný přístup k datům.
Česká geologická služba
RNDr. Zuzana Krejčí, CSc.
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429220
email: zuzana.krejci@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Role: zpracovatel
Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

Omezení

Distribuce

Informace o metadatovém záznamu

5c8ba07a-763c-43a0-b0f4-11d80a010852
Česká geologická služba
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089445
email: olga.moravcova@geology.cz
Role: kontaktní bod
16.11.2021

Příbuzné zdroje