Café Barrande - Přírodovědný klub pro přátele věd o Zemi, Web

Webové stránky Přírodovědného klubu pro přátele věd o Zemi (geologie, mineralogie, paleontologie, petrografie, montanistiky, kosmologie a dalších přírodních věd) a sběratele přírodnin v Café Barrande hostované ČGS.
aplikace
https://registry.geology.cz/id/CAFE_BARRANDE-WEB
Web
Geovědní témata ČGS: GEMET - Concepts, version 3.1:
Volná:
klub
přednáška
výstavy
expozice hornin Žižkova
14.445, 50.081, 14.446, 50.082
zveřejnění: 2002
2002 - dosud
Česká geologická služba
Ing. Patrik Fiferna
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089433
email: patrik.fiferna@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Mgr. Pavel Bokr
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089443
email: pavel.bokr@geology.cz
Role: zpracovatel
Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

5b2b9085-4cbc-43bf-8f41-5e400a010852
Česká geologická služba
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089445
email: olga.moravcova@geology.cz
Role: kontaktní bod
04.03.2021

Příbuzné zdroje