Zlepšení výuky aplikované geologie na Arba Minch University (projekt), Web

Stránky věnované projektu "Zvýšení kvality vysokoškolského vzdělávání v oborech věd o Zemi zaměřené zejména na aplikované obory cílené na boj s geohazardy" na Addis Ababa University a Arba Minch University v Etiopii (2013-2015).
Cílem projektu je zlepšení efektivity výuky a vzdělávání na Addis Ababa University a Arba Minch University. Tohoto záměru bude dosaženo zvýšením odborné kvalifikace zaměstnanců a studentů na univerzitě. Výuka se soustředí na aplikované geologické vědy, především na inženýrskou geologii a hydrogeologii. Součástí projektu bude dodání elektronických verzí výukových materiálů pro tyto obory.
aplikace
https://registry.geology.cz/id/PRJ-ETIOPIE_VYUKA_2015-WEB
Web Oracle ČGS
Geovědní témata ČGS: GEMET - Concepts, version 3.1:
Volná:
zahraniční rozvojová spolupráce ČR
Mezinárodní aktivity a spolupráce
Addis Ababa University
Arba Minch University
37.486,5.951,37.629,6.103
38.584,8.735,39.015,9.204
zveřejnění: 2013
2013 - 2015
Česká geologická služba
Mgr. Vladislav Rapprich, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089530
email: vladislav.rapprich@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

Oracle ČGS

Omezení

Informace o distribuci

Česká geologická služba
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: kontaktní bod

Informace o metadatovém záznamu

5b21391d-91a0-438f-87c6-4eec0a010852
Česká geologická služba
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089445
email: olga.moravcova@geology.cz
Role: kontaktní bod
23.11.2022

Příbuzné zdroje