Zjištění uzavřených a opuštěných úložných míst těžebního odpadu představujících závažné riziko pro životní prostředí nebo lidské zdraví (projekt), Web

Webové stránky věnované projektu "Zjištění uzavřených a opuštěných úložných míst těžebního odpadu představujících závažné riziko pro životní prostředí nebo lidské zdraví" (2009-2012). Finálním výsledkem projektu je Registr rizikových úložných míst v ČR s údaji o typu a míře rizika. Podle § 17, odst. 4, písm. b) zákona č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem je Česká republika povinna tento registr zprovoznit a zveřejnit k 1. 5. 2012. Údaje v registru jsou průběžně aktualizovány.
aplikace
https://registry.geology.cz/id/PRJ-RROUM-WEB
Web Oracle ČGS
Geovědní témata ČGS:
Volná:
RROUM
Registr rizikových úložných míst
12.090,48.550,18.860,51.060
zveřejnění: 2009
2009 - 2012
Číslo projektu: CZ.1.02./6.6.00/10.06907, ID projektu:1515508, Akceptační číslo: 10062046
Česká geologická služba
RNDr. Vít Štrupl, Ph.D.
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420234742144
email: vit.strupl@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

Oracle ČGS

Omezení

Informace o distribuci

Česká geologická služba
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: kontaktní bod

Informace o metadatovém záznamu

5b2138ae-0d20-4988-ad24-3bca0a010852
Česká geologická služba
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089445
email: olga.moravcova@geology.cz
Role: kontaktní bod
09.06.2022

Příbuzné zdroje