CO2NET EAST (projekt), Informační portál pro technologie zachytávání a ukládání CO2 (do roku 2016), Web

Webové stránky pro projekt CO2NET EAST (2006-2013) a "Český národní informační portál pro technologie zachytávání a ukládání CO2". Tento portál byl zřízen ČGS v roce 2006 v rámci projektu a dále rozvíjen v rámci projektu CGS Europe (2010-2013). Od ledna 2015 je rozvoj portálu součástí projektu REPP-CO2, podpořeného grantem z Norska a stránky jsou budovány na http://www.geology.cz/ccs .
aplikace
https://registry.geology.cz/id/PRJ-CO2NET-WEB
Web
Geovědní témata ČGS: GEMET - Concepts, version 3.1: Prostorový rozsah:
Volná:
zachytávání a ukládání CO2 (CCS)
CO2NET EAST
12.090, 48.550, 18.860, 51.060
zveřejnění: 2006
2006 - 2016
Česká geologická služba
RNDr. Vít Hladík, MBA.
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429289
email: vit.hladik@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

5b21238b-d358-4aa1-a4dc-3bca0a010852
Česká geologická služba
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089445
email: olga.moravcova@geology.cz
Role: kontaktní bod
23.08.2021

Příbuzné zdroje