Magnetometrie

Databáze obsahuje magnetické anomálie delta ?T z leteckého geomagnetického mapování ČR v měřítku 1 : 25 000 od roku 1960 (ca 85 % celého území); zbytek území je pokryt měřítem 1 : 200 000 z předcházejících etap (1958-1960). Měření v letech v letech 1960-1971 bylo realizováno s analogovou registrací (flux-gate magnetometr) s přesností ca 10 nT. Další etapy měření byly již registrovány digitálně (protonový nebo cesiový magnetometr) s přesností ca 2 nT. Aeromagnetická měření jsou doplněna pozemním měřením (východní Morava, Krkonoše, Šumava) v oblastech, kde letecké měření chybí.
datová sada
https://registry.geology.cz/id/MAG-DTB
čeština
Geologicko-vědecké informace
Geovědní témata ČGS: One Geology Europe - Concepts, version 1.0: GEMET - Concepts, version 3.1: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Prostorový rozsah:
Volná:
geomagnetické pole
CzechGeo
EGDI
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
vytvoření: 1957
1960 - dosud
vektor
Zpracování výsledků mapování pro vytvoření jednotné geomagnetické mapy ČR.
Česká geologická služba
RNDr. Eva Hudečková
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429205
email: eva.hudeckova@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

- z leteckého geomagnetického mapování ČR v měřítku 1 : 25 000 od roku 1960 (ca 85 % celého území);
- zbytek území je pokryt měřítem 1 : 200 000 z předcházejících etap (1958-1960).
Odpovídající měřítko: 1: 25000

Omezení

souhlas Ministerstva životního prostředí

Informace o metadatovém záznamu

5b0e5e0d-1cc8-451b-be11-42170a010852
Česká geologická služba
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089445
email: olga.moravcova@geology.cz
Role: kontaktní bod
20.02.2021

Příbuzné zdroje