Radiometrická mapa 1 : 500 000 (GEOČR500)

ArcGIS Server služba zobrazuje Radiometrickou mapu České republiky 1:500 000 (M. Manová, M. Matolín,1995), která byla publikována ČGS v rámci Atlasu map České republiky (GEOČR500) v roce 1998. Údaje o dávkovém příkonu gama záření hornin jsou založeny na výsledcích regionálních a detailních leteckých měřeních terestrického záření. Ilustrují distribuci přírodních radionuklidů v horninách a nadprůměrnou radioaktivitu hornin České republiky jako celku.
služba
https://registry.geology.cz/id/NGMD-GEOCR500_MRP-SDE-SER
ESRI_MAP
Geovědní témata ČGS: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
GEMET - Concepts, version 3.1: ISO 19119:
Volná:
CzechGeo
EGDI
11.9629861917, 48.2362941422, 18.9577249896, 51.3554464357
vytvoření: 01.02.2012
Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce
Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Role: kontaktní bod

Kvalita

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

5addde3d-9424-4e84-bb16-38b40a010852
Česká geologická služba
Mgr. Pavla Kramolišová
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420 234 742 161
email: pavla.kramolisova@geology.cz
Role: kontaktní bod
20.08.2021

Příbuzné zdroje