Geologická mapa České republiky 1 : 500 000

ArcGIS Server služba zobrazuje odkrytou geologickou mapu České republiky v měřítku 1 : 500 000.
služba
https://registry.geology.cz/id/GEOV500-SDE-SER
ESRI_MAP
ISO 19119: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geovědní témata ČGS:
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
vytvoření: 03.10.2017, revize: 19.12.2018
2003 - dosud
Veřejný přístup k datům.
Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

Omezení

Distribuce

Informace o metadatovém záznamu

5a71c502-3b0c-4f7f-9113-38450a010852
Česká geologická služba
Mgr. Pavla Kramolišová
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420 234 742 161
email: pavla.kramolisova@geology.cz
Role: kontaktní bod
16.11.2021

Příbuzné zdroje