Poddolovaná území

Aplikace zpřístupňuje kompletní informace registru poddolovaných území. Veškeré sledované údaje jsou vedeny v jednotné databázi a zákresy i atributy jsou průběžně aktualizovány z odborných posudků a zpráv. Registr a související dokumentace jsou odborně zpracovávány na pracovišti v Kutné Hoře. V tomto rozsahu jsou údaje neveřejné a přístup je podmíněn přihlášením oprávněného uživatele.
aplikace
https://registry.geology.cz/id/VDC-PODDOL-DTB-APL
NonMap
Geovědní témata ČGS: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
ISO 19119: Prostorový rozsah:
11.99,48.253,18.91,51.247
vytvoření: 2013, revize: 2020
Vyhledávání základních informací o ložiscích nerostných surovin s možností zadávání parametrů pro vyhledávání.
Česká geologická služba
Ing. Zuzana Gajdošová
Dačického náměstí 11/7, Kutná Hora, 274 01, Česká republika
tel: +420327512220
email: zuzana.gajdosova@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Mgr. Petr Čoupek
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429225
email: petr.coupek@geology.cz
Role: zpracovatel
Česká geologická služba
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

http://www.geology.cz/app/sdd/d.php?item=8 Poddolovaná území představují plochy s ověřeným nebo předpokládaným výskytem hlubinných důlních děl, vzniklých za účelem těžby nebo průzkumu nerostných surovin. Nepatří sem tedy objekty typu tunelů, sklepů, kanalizací, podzemních skladů, krytů apod. Důlní díla jsou v rámci uvedených ploch rozložena nepravidelně a mohou zde být i zcela nepoddolované úseky. Možné postižení terénu hornickou činností je tedy většinou podstatně menší než je rozsah zákresů a soustřeďuje se zpravidla do prostoru vyznačených důlních děl. Poddolovaná území mohou mít vliv na vypracování územně plánovací dokumentace a na životní prostředí. ČGS proto poskytuje údaje orgánům státní správy, samosprávy a orgánům územního plánování a územního řízení pro zpracování územně analytických podkladů v souladu s § 17 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích (geologický zákon), ve znění pozdějších předpisů a s § 27 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.
Autor aplikace: J. Jansta

Omezení

v plném rozsahu přístupné pouze pro oprávněné uživatele
v plném rozsahu přístupné pouze pro oprávněné uživatele

Informace o metadatovém záznamu

590355bb-c4b4-42e4-b3cb-55d10a010852
Česká geologická služba
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089445
email: olga.moravcova@geology.cz
Role: kontaktní bod
09.06.2022

Příbuzné zdroje