Zprávy o geologických výzkumech (časopis)

Aplikace sborníku "Zprávy o geologických výzkumech", který informuje v tematických blocích o průběhu a nejnovějších výsledcích výzkumu různých geologických vědních oborů a specializací v aplikované geologii včetně výzkumů v zahraničí. Tento sborník vydává ČGS jako pravidelné periodikum v tištěné formě již od roku 1952 a v posledních letech umožňuje bezplatný přístup k plným textům publikovaných článků i v elektronické podobě (pdf). Články jsou přístupné od ročníku 1991.
Nenalezeno https://app.geology.cz/img/ikony/ikonky66/ikona-zpravy-66.gif
aplikace
https://registry.geology.cz/id/PUBL-ZPRAVY_GV_2012-FILE-APL
NonMap
-180.000,-90.000,180.000,90.000
zveřejnění: 2012
2012 - dosud
dostupnost časopisu
Česká geologická služba
RNDr. Tamara Sidorinová
Geologická 577/6, Praha 5, 152 00, Česká republika
tel: +420251085227
email: tamara.sidorinova@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Mgr. Vojtěch Erban
Geologická 577/6, Praha 5, 152 00, Česká republika
tel: +420 734 510 240
Role: zpracovatel
Česká geologická služba
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

Příspěvky jsou přehledně členěny do jednotlivých tematických bloků – regionální geologie, stratigrafie, kvartér, inženýrská geologie, paleontologie, mineralogie, petrologie, geochemie, hydrogeologie, nerostné suroviny, geofyzika, informatika a výzkumy v zahraničí. Uveřejněné články se vyznačují vysokou odborností, která je garantována recenzním řízením. Celobarevná publikace s anglickými abstrakty je zařazena do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik, schváleného Radou vlády pro výzkum, vývoj a inovace. Poradní sbor CSAB (Content Selection and Advisory Board) doporučil tento titul zařadit do Scopusu, za jehož obsah odpovídá Elsevier B.V.
Změna adresy 21.12.2021.

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

58f62482-9314-4e60-b626-16700a010852
Česká geologická služba
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089445
email: olga.moravcova@geology.cz
Role: kontaktní bod
01.09.2022

Příbuzné zdroje