Geologická mapa ČR 1 : 500 000 - INSPIRE stahovací služba (téma Geologie)

Stahovací služba (prostřednictvím kanálu ATOM) zobrazující datovou sadu GeoCR500, která byla harmonizována pro účely splnění požadavků směrnice INSPIRE.
služba
https://registry.geology.cz/id/GEOCR500-ATOM-INSPIRE
download 2.0.0
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geovědní témata ČGS: ISO 19119: Prostorový rozsah:
Volná:
EGDI
12.092169944, 48.551394861, 18.859862708, 51.055266446
zveřejnění: 2018
Česká geologická služba
Ing. Lucie Kondrová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089434
email: lucie.kondrova@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Mgr. Petr Čoupek
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429225
email: petr.coupek@geology.cz
Role: zpracovatel
Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

584a539a-3b48-4d88-a532-45960a010852
Česká geologická služba
Mgr. Pavla Kramolišová
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420 234 742 161
email: pavla.kramolisova@geology.cz
Role: kontaktní bod
16.11.2021

Příbuzné zdroje