Mapový archiv ČR

Mapová aplikace Mapový archiv ČR umožňuje vyhledat a zobrazit lokalizované zákresy map pro území České republiky, které jsou uloženy v Archivu ČGS. Výsledkem vyhledávání je bibliografická informace a odkaz na náhled naskenované mapy.
aplikace
https://registry.geology.cz/id/NGMD_ARCH-MAP-SDE-APL
Map
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
ISO 19119: Geovědní témata ČGS: Prostorový rozsah:
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
vytvoření: 31.12.2015, zveřejnění: 20.01.2016, revize: 10.2018
2012 - dosud
Veřejný přístup k datům.
Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce
Česká geologická služba
Ing. Katarína Černá
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420234742204
email: katarina.cerna@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Role: zpracovatel

Kvalita

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

569e5408-f390-4d43-9c13-2d400a010852
Česká geologická služba
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089445
email: olga.moravcova@geology.cz
Role: kontaktní bod
16.11.2021

Příbuzné zdroje