Projekty ČGS

Aplikace "Projekty ČGS" umožňuje prohlížení stávajících i ukončených, interních i externích projektů ČGS od různých poskytovatelů dotací, jak domácích, např: GAČR, TAČR, ČRA, MŠMT, MPO, MZE, MŽP, tak i zahraničních např: Evropská komise, HORIZON 2020, Norské fondy. Uvedené projekty jsou výzkumné i nevýzkumné povahy. Výzkumné projekty lze dále vyhledávat podle šesti oblastí výzkumu dlouhodobé koncepce rozvoje ČGS:
1. Výzkum stavby a vývoje zemské kůry
2. Výzkum biodiverzity a globálních změn v minulosti
3. Výzkum a využití přírodních zdrojů
4. Výzkum interakce geosféra – biosféra – atmosféra
5. Výzkum geologických rizik
6. Výzkum a vývoj geochemických a mineralogických metod
aplikace
https://registry.geology.cz/id/PROVOZ-PROJEKTY-DTB-APL
NonMap
Geovědní témata ČGS: GEMET - Concepts, version 3.1:
-180.00,-90.00,180.00,90.00
vytvoření: 24.07.2015, zveřejnění: 02.2016
projektový management ČGS
Česká geologická služba
Mgr. Jana Procházková
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089545
email: jana.prochazkova@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Mgr. Václav Pospíšil
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429221
email: vaclav.pospisil@geology.cz
Role: zpracovatel
Česká geologická služba
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

Od roku 2015, 2016 do - odborný garant: dr. P. Štěpánek (struktura a tvorba dat).
2017 - Mgr. J. Rumanová
od 11/2017 - Mgr. J. Prochazková

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

55bb2f63-b17c-4fe9-9079-67750a010852
Česká geologická služba
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089445
email: olga.moravcova@geology.cz
Role: kontaktní bod
26.09.2022

Příbuzné zdroje