Seismika (seismické reflexní profily, seismokarotáž)

INSPIRE prohlížecí služba znázorňuje informace o seismických reflexních profilech a seismokarotáží proměřených vrtech na území České republiky z prostředků státního rozpočtu.
Nenalezeno https://app.geology.cz/img/ikony/ikonky66/wms/wms_CGS_G-GGM-SEIS_LIN-WMS.png
služba
https://registry.geology.cz/id/GFY-SEIS_SKR-SDE-WMS
view
ISO 19119: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geovědní témata ČGS: GEMET - Concepts, version 3.1: Prostorový rozsah:
Volná:
seismické reflexní profily
seismokarotáž
CzechGeo
EGDI
12.825222,48.158179,18.969263,51.143001
vytvoření: 27.04.2015, zveřejnění: 19.12.2016, revize: 30.05.2018
Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

Omezení

Informace o distribuci

Česká geologická služba
RNDr. Eva Hudečková
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429205
email: eva.hudeckova@geology.cz
Role: kontaktní bod

Informace o metadatovém záznamu

55656d07-94c8-4f60-886c-6d640a010852
Česká geologická služba
Mgr. Pavla Kramolišová
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420 234 742 161
email: pavla.kramolisova@geology.cz
Role: kontaktní bod
09.06.2022

Příbuzné zdroje