Geologická mapa České republiky 1 : 50 000 (GEOČR50)

INSPIRE prohlížecí služba zobrazuje geologickou mapu České republiky v měřítku 1 : 50 000 (GEOČR50).
služba
https://geology.cz/CZ-00025798-CGS-GEOCR50-WMS
view
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geovědní témata ČGS: ISO 19119: Prostorový rozsah:
Volná:
Geologická mapa
GEOČR50
EGDI
11.939305, 48.23201, 18.957832, 51.354768
vytvoření: 26.02.2012, revize: 01.02.2015
Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

54d22217-dab0-47e2-a68c-2aa80a010852
Česká geologická služba
Mgr. Pavla Kramolišová
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089452
email: pavla.kramolisova@geology.cz
Role: kontaktní bod
11.11.2020

Příbuzné zdroje