Elektronová mikrosonda, Brno - rezervace

Aplikace na rezervaci elektronové mikrosondy CAMECA SX100 na "Pracovišti elektronové mikroskopie a mikroanalýzy" - společném zařízení Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně a ČGS (pracoviště Brno).
aplikace
https://registry.geology.cz/id/LAB-REZERVACE_MSONDA_B-DTB-APL
NonMap
Geovědní témata ČGS:
Volná:
elektonová mikrosonda
16.596,49.203,16.599,49.206
zveřejnění: 10.2003
10.2003 - dosud
Česká geologická služba
doc. Mgr. Radek Škoda, Ph.D.
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420549497392
email: radek.skoda@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce
Česká geologická služba
Mgr. Petr Čoupek
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429225
email: petr.coupek@geology.cz
Role: zpracovatel

Kvalita

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

53ea0d29-4d30-49ad-979f-2f8c0a010817
Česká geologická služba
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089445
email: olga.moravcova@geology.cz
Role: kontaktní bod
21.11.2022

Příbuzné zdroje