Katalog geohazardů

Aplikace "Geohazardy - Katalog geologických rizik" poskytuje strukturované informace o potenciálně rizikových geofaktorech působících na území ČR, o nejdůležitějších relevantních datových zdrojích a o příslušné legislativě.
aplikace
https://registry.geology.cz/id/KODY-KAT_GEOHAZ-DTB-APL
NonMap
GEMET - Concepts, version 3.1: Geovědní témata ČGS:
11.99,48.253,18.91,51.247
vytvoření: 2006, zveřejnění: 2007
2007 - dosud
Česká geologická služba
Mgr. Pavel Bokr
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089443
email: pavel.bokr@geology.cz
Role: zpracovatel
Česká geologická služba
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089445
email: olga.moravcova@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

522f2294-bac8-45a1-befc-087c0a010817
Česká geologická služba
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089445
email: olga.moravcova@geology.cz
Role: kontaktní bod
22.11.2022

Příbuzné zdroje