Radiometrická mapa 1 : 500 000 (GEOČR500)

WMS služba zobrazuje Radiometrickou mapu České republiky 1:500 000 (M. Manová, M. Matolín,1995), která byla publikována ČGS v rámci Atlasu map České republiky (GEOČR500) v roce 1998. Údaje o dávkovém příkonu gama záření hornin jsou založeny na výsledcích regionálních a detailních leteckých měřeních terestrického záření a ilustrují distribuci přírodních radionuklidů v horninách v České republice.
Nenalezeno https://app.geology.cz/img/ikony/ikonky66/wms/wms_CGS-RADIO2M-WMS.png
služba
https://registry.geology.cz/id/NGMD-GEOCR500_MRP-SDE-WMS
WMS
Geovědní témata ČGS: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Prostorový rozsah: GEMET - Concepts, version 3.1: ISO 19119:
Volná:
EGDI
CzechGeo
11.9629861917,48.2362941422,18.9577249896,51.3554464357
vytvoření: 01.02.2012
Atlasu map České republiky (GEOČR500)
Česká geologická služba
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce
Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Role: kontaktní bod

Kvalita

M. Manová, M. Matolín (1995): Radiometrická mapa České republiky 1 : 500 000.

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

5188f370-68a8-45be-9453-1e400a010817
Česká geologická služba
Mgr. Pavla Kramolišová
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420 234 742 161
email: pavla.kramolisova@geology.cz
Role: kontaktní bod
09.06.2022

Příbuzné zdroje