Inženýrskogeologické rajony 1 : 1 000 000

Webová mapová služba (WMS) zobrazující inženýrskogeologické rajony v České republice v měřítku 1 : 1 000 000.
Nenalezeno https://app.geology.cz/img/ikony/ikonky66/wms/wms_CGS-IG_RAJONY1M-WMS.png
služba
https://registry.geology.cz/id/NGMD-IGR_1M-SDE-WMS
WMS
Geovědní témata ČGS: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Prostorový rozsah: GEMET - Concepts, version 3.1: ISO 19119:
Volná:
EGDI
11.9417398653,48.2339147633,18.958001434,51.3547337481
vytvoření: 01.02.2012
Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Role: zpracovatel
Česká geologická služba
Ing. Petr Kycl
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089486
email: petr.kycl@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

WMS služba znázorňuje základní složky geologického prostředí, tříděné na základě podobnosti nebo stejnorodosti těch znaků, které mají význam z hlediska stavební geologie, inženýrské geologie a geotechniky. U hornin a zemin je to především litologické složení, podobné indexové, geomechanické či geofyzikální vlastnosti, zatímco např. stratigrafická příslušnost (stáří) je potlačena. Takto podobné horniny se slučují do rajonů, tedy oblastí se stejnými či podobnými inženýrskogeologickými vlastnostmi. V mapě je vyčleněno celkem 18 rajonů.
CZ-CGS#CZ-CGS-Eng_Geol_Zones
CZE CGS 1M ENG GEOL ZONES

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

5188af3f-7620-4360-92c9-1e400a010817
Česká geologická služba
Mgr. Pavla Kramolišová
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420 234 742 161
email: pavla.kramolisova@geology.cz
Role: kontaktní bod
09.06.2022

Příbuzné zdroje