Půdní mapa 1 : 1 000 000

INSPIRE prohlížecí služba zpřístupňuje půdní mapu v měřítku 1:1 000 000, která byla sestavena Milanem Tomáškem a vydána v rámci publikace Půdy České republiky (3.vydání, Česká geologická služba, 2003). Součástí mapové služby je vrstva půdní zrnitosti.
služba
https://registry.geology.cz/id/PUDY1M-WMS
view
Geovědní témata ČGS: ISO 19119: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
GEMET - Concepts, version 3.1: Prostorový rozsah:
Volná:
EGDI
11.940987516, 48.2353768789, 17.9248724542, 51.2951336163
vytvoření: 01.02.2012
Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

5183a66d-6558-481f-ac25-1e400a010817
Česká geologická služba
Mgr. Pavla Kramolišová
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420 234 742 161
email: pavla.kramolisova@geology.cz
Role: kontaktní bod
21.04.2021

Příbuzné zdroje