Geomagnetická mapa 1 : 500 000 (GEOČR500)

WMS služba zobrazující Geomagnetickou mapu České republiky (K. Šalanský, 1995) v měřítku 1 : 500 000. Jsou zobrazeny plochy a izolinie hodnot magnetických anomálií ve formě izanomál ?T. Zvolený základní interval izolinií po 25 nT zde dostatečně přesně zachycuje průběh magnetického pole.
Nenalezeno https://app.geology.cz/img/ikony/ikonky66/wms/wms_CGS-GEOMAG2M-WMS.png
služba
https://registry.geology.cz/id/NGMD-GEOCR500_GEOM-SDE-WMS
WMS
ISO 19119: Prostorový rozsah: Geovědní témata ČGS: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
GEMET - Concepts, version 3.1:
Volná:
EGDI
CzechGeo
11.9629861917,48.2362941422,18.2719649495,51.3166820505
vytvoření: 26.02.2012
Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

516d575e-b798-4786-aed4-1e400a010817
Česká geologická služba
Mgr. Pavla Kramolišová
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420 234 742 161
email: pavla.kramolisova@geology.cz
Role: autor
Česká geologická služba
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089445
email: olga.moravcova@geology.cz
Role: kontaktní bod
09.06.2022

Příbuzné zdroje