Geologická mapa České republiky 1 : 500 000 (GEOČR500)

INSPIRE prohlížecí služba zobrazuje geologickou mapu České republiky v měřítku 1 : 500 000.
služba
https://registry.geology.cz/id/NGMD-GM500K-SDE-WMS
view
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
ISO 19119: Geovědní témata ČGS: GEMET - Concepts, version 3.1:
Volná:
EGDI
11.00, 47.00, 22.00, 51.00
revize: 26.02.2011
Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

516d522f-2098-4a2b-883a-1e400a010817
Česká geologická služba
Mgr. Pavla Kramolišová
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420 234 742 161
email: pavla.kramolisova@geology.cz
Role: kontaktní bod
21.09.2021

Příbuzné zdroje