Geofyzikální prozkoumanost

INSPIRE prohlížecí služba znázorňuje situaci geofyzikálních průzkumů provedených převážně Geofyzikou Brno od počátku padesátých let minulého století. Podle měřítka původního zákresu do map rozlišujeme prozkoumanost regionální, která znázorňuje rozsáhlá měření v mapách 1 : 200 000, a prozkoumanost lokální se zákresy měření menšího rozsahu v měřítku 1 : 50 000.
Nenalezeno https://app.geology.cz/img/ikony/ikonky66/wms/wms_CGS_G-GDP-GEOF-WMS.png
služba
https://registry.geology.cz/id/GFY-GFP-SDE-WMS
view
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
ISO 19119: Geovědní témata ČGS: Prostorový rozsah:
Volná:
geofyzikální prozkoumanost
CzechGeo
EGDI
11.7837223412297,47.8441726730581,20.0852358570367,51.4922746621735
vytvoření: 16.01.2013
Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

50fefb2a-3ef8-452e-bdaf-18480a010817
Česká geologická služba
Mgr. Pavla Kramolišová
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420 234 742 161
email: pavla.kramolisova@geology.cz
Role: kontaktní bod
09.06.2022

Příbuzné zdroje