Letecká geofyzika

Databáze letecké geofyziky obsahuje data magnetometrická (delta T), radiometrická (úhrnná aktivita gama) a gama spektrometrická (koncentrace K, U, Th).
série
https://registry.geology.cz/id/GGM-LG-DTB
čeština
Geologicko-vědecké informace
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
One Geology Europe - Concepts, version 1.0:
GEOFYZIKA
GEOLOGIE/Geochronologie/Radiometrie
Geovědní témata ČGS: Prostorový rozsah:
Volná:
Magnetometrie
Radiometrie
Gama spektrometrie
Úhrnná aktivita gama
Magnetická anomálie
Geomagnetické pole
Koncentrace K
Koncentrace U
Koncentrace Th
CzechGeo
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
vytvoření: 1957
1957 - dosud
vektor
Snadnější přístup k datům, efektivnější vyhledávání, bezpečné zálohování a archivace dat. Propojení oblastí a přepočet dat na jednotnou úroveň – vytvoření základní geomagnetické, radiometrické a gama spektrometrické mapy ČR.
Česká geologická služba
RNDr. Eva Hudečková
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429205
email: eva.hudeckova@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

Přesnost lokalizace: Digitalizace zákresů v mapách 1 : 200 000 (léta 1957-1959) až 1 : 25 000 (1993-2012) podle způsobu navigace letadla.
Magnetometrická vrstva byla původně vytvořena kombinací letecké flux-gate magnetometrie (šedesátá léta 1:200 000) a pozemních měření a pokryla 100% území, nověji bylo znovu (společně s gama spektrometrií) nalétáno přes 60% území protonovou magnetometrií (1:25 000), která nahradila starší měření (od roku 2006 je namísto protonového magnetometru využíván modernější kvantový magnetometr cesiový). Pro výpočet magnetických anomálií v základní geomagnetické mapě ČR je použito mezinárodní geomagnetické referenční pole IGRF (International Geomagnetic Reference Field) pro epochu 1981.0.
Letecké měření úhrnné gama aktivity hornin pokrylo 100% území (1:200 000), leteckou gama spektrometrií (1:25000) bylo změřeno více než 60% plochy ČR. Pří tvorbě základní radiometrické mapy ČR byl v územích, kde byla měřena letecká spektrometrie gama, využit pro úhrnnou aktivitu gama kanál celkového gama záření, v územích nepokrytých leteckou spektrometrií bylo využito letecké měření expozičního příkonu záření gama z šedesátých let.
Odpovídající měřítko: 1: 25000

Omezení

souhlas Ministerstva životního prostředí

Informace o metadatovém záznamu

500e60c1-5de0-4cd6-9b1b-91c80a010817
Česká geologická služba
Mgr. Pavla Kramolišová
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420 234 742 161
email: pavla.kramolisova@geology.cz
Role: kontaktní bod
20.02.2021

Příbuzné zdroje